คนอายุเท่าไรที่อ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด

  • 108
  •  
  •  
  •  
  •  

thinkstockphotos-178989329-700

ในช่วงหลายปีมานี้ กระแสที่ว่าสิ่งพิมพ์กำลังจะตายจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อยืนยันความคิดเหล่านี้ Nielsen Scarborough ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 70 ปีขึ้นไป เป็นเวลา 30 วัน เพื่อวิเคราะห์เรื่องการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลต่างๆ โดยเผยว่า 69% ใช้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล (เว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน) เพื่อเข้าถึงข่าวสารต่างๆ และมีเพียง 51% ที่อ่านข่าวหรืออื่นๆ จากสิ่งพิมพ์อย่างเดียว

platform-nielsen-060117

และเมื่อแบ่งตามช่วงอายุ แน่นอนว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์มากที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุ 50 – 70 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จะอ่านจากแพลตฟอร์มดิจิทัล

age-nielsen-060117

Source


  • 108
  •  
  •  
  •  
  •