ความต่างของจำนวนนาทีระหว่างการ อ่านข่าวออนไลน์ VS อ่านจากหนังสือพิมพ์

  • 204
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-142026381-700

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ยอดขายสื่อหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างน่าตกใจ ปัจจัยหนึ่งมาจากพฤติกรรมคนอ่านข่าว ที่ใช้เวลากันสื่อออนไลน์มากกว่าเดิม รวมถึงการที่แผงขายหนังสือ หรือร้านหนังสือหลายๆ ร้านเริ่มปิดตัวลง ยิ่งทำให้ผู้อ่านเข้าถึงสื่อหนังสือพิมพ์ได้น้อยกว่าเดิม

จากผลสำรวจล่าสุดของ globalwebindex เผยว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะอ่านข่าวออนไลน์เฉลี่ยวันละ 50 นาที และอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์วันละ 39 นาที นอกจากนี้ 6 ใน 10 ของกลุ่มสำรวจ บอกว่า พวกเขาจะอ่านข่าวออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

ส่วนแพลตฟอร์มที่ใช้ส่วนใหญ่คือ Twitter และ Facebook ซึ่ง 4 ใน 10 บอกว่า Social Media ช่วยให้พวกเขาติดตามข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้แบรนด์หรือสำนักข่าวต่างๆ ต้องแข่งขันกันด้วยความเร็ว คุณภาพข่าว และความถูกต้อง จึงจะดึงดูดผู้อ่านได้ดีที่สุด

Aug26-700

Source


  • 204
  •  
  •  
  •  
  •