จับกระแสการเติบโตของ mCommerce ใน APAC

  • 127
  •  
  •  
  •  
  •  

Place of work

เมื่อพูดถึงการช้อปออนไลน์ ไม่ได้จำกัดแค่การซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ยังรวมถึงการซื้อผ่านสมาร์ทโฟนที่มีอัตราการเติบโตจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากผลการสำรวจของ Nielsen พบว่า ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตเร็วที่สุด เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น จึงเป็นตัวขับเคลื่อนให้การช้อปผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก แทบจะมีเปอร์เซ็นต์นำประเทศอื่นๆ ในทุกๆ ด้าน อาทิ ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้า ค้นหาคูปอง-ส่วนลด รวมถึงการค้นหาข้อมูลสินค้า

1_570_855_0_100_campaign-asia-content-nielsen_mpbile_main_900x600

รายงานยังระบุอีกว่า จากกลุ่มสำรวจจาก 63 ประเทศทั่วโลก ผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิกมีการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 38% ประเทศจีนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50% ตามมาด้วยอินเดีย 49%, เกาหลีใต้ 47% และเวียดนาม 46% โดยส่วนใหญ่แล้วจะซื้อสินค้าผ่านแอปฯ

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-nielsen_2

ไม่เพียงแต่ช้อปออนไลน์เท่านั้น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะผู้ใช้สมาร์ทโฟนในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกมีเปอร์เซนต์นำภูมิภาคอื่นๆ ทั้งการเช็คยอดเงิน ชำระบิล และโอนเงิน

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-nielsen_1

นอกจากนี้ 28% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกเผยว่า หากมีโอกาสพวกเขาจะใช้แพลตฟอร์ม Mobile Payment ชำระค่าอาหาร หรือค่าสินค้าในร้านค้าปลีก (ในประเทศที่มีประชากรมากอย่างจีนและอินเดียมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกค่อนข้างมากอยู่ที่ 46% และ 45% ตามลำดับ)

สำหรับผู้ใช้แอปฯ Mobile Banking ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ฟังก์ชั่นที่พวกเขาต้องการให้มีอนาคต อาทิ การจดจำใบหน้า การสแกนเช็คเพื่อนำเงินเข้าบัญชี การสั่งงานด้วยเสียง รวมถึงการติดต่อกับธนาคารผ่าน Social Media

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-nielsen_4

ความน่าจะเป็นในการใช้ Mobile Banking อย่างเดียวในการทำธุรกรรมทางการเงิน จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะใช้บ้างบางครั้ง

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20161026031132_nielsen_3
และพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช่วง 6 เดือนต่อจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้งานใน 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ โอนเงินให้ผูอื่น รับโอนจากผู้อื่น ใช้แอปฯ ซื้อสินค้า และชำระเงินในร้านอาหาร หรือร้านค้าปลีก

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-nielsen_5

Source


  • 127
  •  
  •  
  •  
  •