จะโหลดแอพฯ ทั้งที ผู้บริโภคจะดูอะไรบ้าง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-179954492-higlight

ในการเลือกดาวน์โหลดแอพฯ สักอัน คุณมีวิธีเลือกอย่างไร ถามความคิดเห็นจากเพื่อน และครอบครัว หรืออ่านรีวิวจากอินเตอร์เน็ต Google และ Ipsos จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟนจำนวน 8,470 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อแอพพลิเคชั่น และวิธีการซื้อแอพฯ ดังนี้

การทำความรู้จักแอพฯ

discovery-google-040614
• 52% จากเพื่อน ครอบครัว และคนรอบข้าง
• 40% รู้จักผ่าน App Store
• 27% จากการค้นหา
• 24% จากเว็บไซต์ของบริษัท
• 22% จากโทรทัศน์

เหตุผลที่ดาวน์โหลด

download-google-040614

• 33% โหลดเพราะได้รับการแนะตำจากคนอื่นๆ
• 31% โหลดเพราะเห็นว่าแอพฯ น่าสนใจ และน่าสนุก
• 24% โหลดเพราะคุ้นเคยกับแบรนด์ หรือบริษัท
• 18% โหลดเพราะต้องการส่วนลด หรือรางวัลต่างๆ

ราคา

• 82% บอกว่า ราคาก็เป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการโหลดแอพฯ
• 75% คาดหวังว่าจะโหลดแอพฯ ฟรีมากกว่า

สัดส่วนการใช้งาน

use-google-040614

• โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะมีแอพฯ 36 แอพฯ ต่อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง
• 68% ของแอพฯ ที่โหลดมา จะเป็นแอพฯ Social และสำหรับสื่อสาร
• 33% เป็นแอพฯ เกี่ยวกับความบันเทิง
• 46% เป็นแอพฯ เกี่ยวกับเกม
• 19% เป็นแอพฯ เกี่ยวกับการช้อปปิ้ง ร้านค้าออนไลน์

เมื่อทราบอย่างนี้ การพัฒนาแอพฯ ขึ้นมาสักอันก็ว่ายากแล้ว แต่การจะกระตุ้นให้โหลดนั้นยากกว่า แบรนด์จึงต้องสำรวจความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาแอพฯ ให้ตอบโจทย์ที่สุด ทำให้พวกเขารู้สึกว่าแอพฯ ของคุณมีประโยชนจริงๆ

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •