การใช้ Social Media และความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อสถาบันทางการเงิน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-178400160-highlight

ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เราทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งจ่าย โอน ถอน ทำให้หลายๆ เริ่มคุ้นเคยกับบริการเหล่านี้ แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่รู้สึกกังวลในเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ Baby Boomers

จากผลสำรวจของ eMarketer ระบุว่า ในปี 2015 กลุ่ม Millennials ในสหรัฐฯ มีอัตราการใช้ Mobile Banking สูงกว่าคนรุ่นพ่อแม่ของพวกเขา 59% โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี จะใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทั้งการชำระค่าบัตรเครดิต ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านมือถือ หรือแอพฯ ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomers ใช้ Mobile Banking เพียง 28% เท่านั้น คาดว่าในปี 2019 กลุ่ม Millennials จะใช้ Mobile Banking เพิ่มขึ้น 73%

ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจในสถาบันทางการเงิน ก็คงจะหนีไม่พ้น Social Media ขององค์กรนั้นๆ ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีสำหรับผู้บริโภค

ล่าสุด Social Media Link ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 19,000 คน เกี่ยวกับการใช้ Social Media ในการหาข้อมูลด้านการลงทุน และการออมเงิน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 27% มีการติดตามสถาบันทางการเงินบน Social Media แบ่งเป็น

• Facebook : 46%
• Instagram : 15%
• LiknedIn : 10%
• Pinterest : 13%
• Twitter : 17%

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

• 41% ความคิดเห็นของคนในครอบครัว หรือเพื่อน
• 29% พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ธนาคาร
• 19% พิจารณาจากเพื่อน หรือผู้ติดตามใน Social Media

นอกจากนี้ 49% ของกลุ่มสำรวจ จะแนะนำบัตรเครดิต หรือธนาคาร ให้คนอื่นๆ ถ้าพวกเขารู้สึกพอใจ

ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจสถาบันทางการเงินนั้นๆ

• 84% ครอบครัว และเพื่อน
• 62% ข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคาร
• 50% จากเพื่อน หรือผู้ติดตามใน Social Media
• 49% รีวิวออนไลน์ หรือคำแนะนำจากเว็บไซต์
• 30% จากสื่อต่างๆ

ข้อมูลแบบไหนที่อยากแชร์ใน Social Network

• 45% การจัดทำงบประมาณ
• 39% การบริหารจัดการเงินในครัวเรือน
• 35% บัตรเครดิต
• 35% การลดหนี้
• 32% การลงทุน
• 28% การวางแผนเกษียณอายุ

SML0515_FinancialServiceGraphics-V3-2-Outlined-_1_-700
Source : Adweek, Socialmedialink


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE