3 ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักช้อป

  • 118
  •  
  •  
  •  
  •  

3 key

ในยุคที่ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการผ่านอินเตอร์เน็ต และตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว โดยมีองค์ประกอบมากมายเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ อาทิ ภาพสินค้า ข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมถึงรีวิวจากผู้ใช้จริง จากการเก็บข้อมูลของ Clutch ที่สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค 1,000 คน และมีการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 7 วันพบว่า สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีการซื้อออนไลน์มากที่สุด ตามมาด้วย สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และของตกแต่งบ้านและสวน

นอกจากนี้ 29% ของกลุ่มสำรวจบอกว่า ข้อมูลสินค้าโดยละเอียดที่พบในเว็บไซต์นั้นมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก ตามมาด้วย 27% ภาพสินค้า และ 18% รีวิวจากลูกค้ารายอื่นๆ

content-clutch-301117

Source


  • 118
  •  
  •  
  •  
  •