เผยตัวตนนักช้อป คุณเป็นนักช้อปแบบไหน?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-523417457

ปัจจุบันผู้ซื้อ หรือนักช้อป หันมาใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้ามากขึ้น ร้านค้าจึงต้องพัฒนาเว็บไซต์ หรือสร้างระบบให้รองรับกับการใช้งานมากขึ้น จากผลการศึกษาของ Y&R’s BAVLab ได้สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคจำนวน 14,000 คนในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการซื้อสินค้า และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเรียกว่า “shopperstates” โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. Bargain hunter นักช้อปนักล่าที่หาของถูกที่สุด (21.50%)

นักช้อปส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ (21.50%) และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ที่เข้มงวดกับการใช้จ่าย และจัดสรรงบประมาณ นักช้อปกลุ่มนี้จะคำนึงถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก เลือกที่จะซื้อของให้คนในครอบครัวก่อนซื้อให้ตัวเอง ที่สำคัญยังเป็นกลุ่มที่ต่อรองเก่ง ตามล่าหาของที่ถูกและคุ้มค้าได้เสมอ

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ Kraft Foods, Kleenex และ Crayola

2. Knowledge seeker นักช้อปที่หาข้อมูลก่อนซื้อ (20.96%)

นักช้อปกลุ่มนี้จะอ่านรีวิว หรือดูการให้คะแนนของร้านค้านั้นๆ มีการหาข้อมูลจากทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 45-59 ปี

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ BOSE, Dyson และ Cirque Du Soleil

3. Practical player ต้องการประสบการณ์ที่ดี (16.88%)

นักช้อปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างมาก มีทุกเพศ ทุกวัย และครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้ พวกเขาจะเน้นความสะดวกสบาย และค่อนข้างเข้มงวดกับการใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 45-59 ปี และมีรายได้ไม่สูงนัก โดยสินค้าที่พวกเขาจะซื้อนั้นต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ อาทิ สะดวก รวดเร็ว เป็นต้น

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ Tide, BAND-AID และ Aiploc

4. Store reassurer ชอบซื้อจากหน้าร้านมากกว่าออนไลน์ (16.11%)

นักช้อปกลุ่มนี้จะชอบซื้อสินค้าที่ร้าน มากกว่าซื้อออนไลน์ เพราะพวกเขาต้องการเห็นสินค้าจริงก่อน ต้องได้จับ ได้สัมผัสเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนซื้อ นักช้อปส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 27-60 ปี ซึ่งมีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ Levi’s, Benjamin Moore Paints และ Craftsman

5. Brand desirer เน้นคุณภาพ มากกว่าราคา (15.71%)

นักช้อปกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากถึง 52.3% ซึ่งจะให้ความสำคัญกับคุณภาพ มากกว่าราคาหรือแบรนด์ แต่ถ้าจะให้เลือกซื้อสินค้าโดยเลือกแบรนด์ พวกเขาก็จะเลือกแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวเอง และมีคุณค่า นอกจากนี้ พวกเขายังชอบซื้อสินค้าใหม่ล่าสุด ลองของใหม่ๆ และยิ่งถ้าซื้อเป็นคนแรกๆ ก็ยิ่งดี

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ The North Face, Le Creuset และ Haagen-Dazs

6. Mobile warriors มีสมาร์ทโฟนเป็นอาวุธคู่ใจ (8.84%)

สำหรับนักช้อปกลุ่มนี้ สมาร์ทโฟนถือเป็นอาวุธคู่ใจในการช้อปปิ้งเลยก็ว่าได้ พวกเขาจะใช้สมาร์ทโฟนทำทุกอย่าง ตั้งแต่การหาคูปองส่วนลด หาข้อมูลสินค้า และซื้อสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย ไปจนถึงวัยกลางคน (18-44 ปี)

แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ อาทิ Whole Foods, Apple และ Under Armour

Michael Sussman ประธาน BAV Worldwide เผยว่า นักช้อปแต่ละกลุ่มก็จะมี DNA เฉพาะตัว และโดดเด่น ดังนั้น แบรนด์สินค้าจะได้เขาหาพวกเขาได้ตรงจุดมากขึ้น เมื่อดูจาก DNA เหล่านี้

bavlab-shopper-graphic
Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •