ไทยพร้อมไหม? เมื่อผลสำรวจชี้ยังครองอันดับ 1 สวรรค์ของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาหลังโควิด-19

  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •  

เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนจาก “China Thailand Travel Sentiment Survey 2020” พบว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวจีนในเมืองชั้นนำ ต้องการเดินทางไปต่างประเทศภายในปีนี้ และ 71% ต้องการมาเที่ยวในประเทศไทย

ผลสำรวจดังกล่าว ได้ดำเนินการในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563 โดย ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ (C9 Hotelworks) และเดลิเวอร์ริ่ง เอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์ (Delivering Asia Communications) มุ่งเน้นที่ปัจจัยความต้องการที่สำคัญในการฟื้นตัวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

โดยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผลการสำรวจ คือ จุดหมายปลายทางในประเทศไทยที่เป็นที่นิยม สำหรับการพักผ่อนมากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีน ได้แก่

-กรุงเทพ

-ภูเก็ต

-เชียงใหม่

-เกาะสมุย

-พัทยา

โดยกว่า 75% เลือกเดินทางมายัง 3 อันดับแรก

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีนแบบดั้งเดิมในตลาดมวลชน (mass market) มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ 83% ของนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มจะเลือกเดินทางแบบอิสระ (independent travel) มากกว่าการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์

สิ่งนี้นำไปสู่การพยากรณ์ของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อช่องทางการซื้อที่ตอบโจทย์นักเดินทางชาวจีนสู่ประเทศไทย โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ CTrip (61%), Fliggy (16%), เว็บไซต์โรงแรม (9%), Booking.com (5%) และ WeChat (5%)

อย่างไรก็ตาม วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวไทยมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย จากเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศถึง 39.8 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนกว่า 11 ล้านคน โดยภาคการท่องเที่ยว โรงแรม และการเดินทางของไทย มีส่วนขยายอยู่ระหว่าง 12 – 15% ของ GDP และเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •