[infographic] 10 ปีประวัติศาสตร์ของการบอกเล่าเรื่องราวบนโลกดิจิตอล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

10-Years-of-Storytelling_Infographic_FINAL

สิ่งหนึ่งที่คนทุกยุคทุกสมัยแชร์ร่วมกันคือพวกเขาชอบบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง แม้เรื่องราวที่พวกเขาอยากระบายจะไม่ค่อยมีการพัฒนามากนักแต่ช่องทางในการสื่อสารกลับ “วิวัฒนาการ” มากมายเสียเหลือเกิน

The Carabiner infographic โชว์ให้คนชอบระลึกความหลังเห็นประวัติศาสตร์วิธีการบอกเล่าเรื่องราวในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากบล็อก เป็นดิกชั่นนารีอิเล็กทรอนิกส์ และจากเทคโนโลยีสวมใส่ได้กลายเป็นกูเกิ้ลกลาส มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เชิญชมเลยครับ

สาระสำคัญ

2004 Blog มาแล้วจ้า

2005 โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook YouTube มาแล้ว

2006 โซเชียลมีเดียเป็นรูปร่างมากขึ้น

2007 PR เริ่มปรับตัวเข้าหาบล็อกเกอร์

2008 คนเริ่มสนใจ SEO (search engine optimization)

2009 เกิดการสื่อสารสองทางมากขึ้น

2010 ห้องข่าวแบบใหม่ทำให้นักข่าวต้องปรับตัว

2011 ดิจิตอลมาร์เกตติ้งเริ่มไปได้สวย

2012 คอนเทนต์ทุกที

2013 Visual Content

2014 เทคโนโลยี Wearable

10-Years-of-Storytelling_Infographic_FINAL

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •