[Infographic] Check List 22 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

startup-launch-checklist-infographic-higlight

การเริ่มต้นธุรกิจ แค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้ว แต่ในความตื่นเต้นนี้ ก็ยังแฝงไปด้วยความกลัว หากคุณกำลังขบคิดอยู่ว่าจะทำอะไร หรือควรจะเริ่มต้นยังไง Infographic นี้จะบอกถึงขั้นตอน และแผนงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางคร่าวๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจได้

1. สำรวจตลาด และเลือกกลุ่มเป้าหมาย อย่าเสียเวลา และเงินไปกับเรื่องที่ไม่มีใครสนใจ
2. ออกแบบ และพัฒนาสินค้า โดยคำนึงว่า ทำอย่างไรลูกค้าถึงจะยอมจ่ายเงิน และพวกเขาควรจ่ายเท่าไร ด้วยการสร้างมูลค่าให้สินค้า
3. เลือกโครงสร้างธุรกิจ อาทิ องค์กรที่แสวงหาผลกำไร บริษัท หรือการร่วมลงทุนจากผู้อื่น
4. เขียนแผนธุรกิจ ลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปได้ ทำให้ละเอียดที่สุด และต้องดึงดูดใจนักลงทุน
5. ปกป้องทรัพย์สินของตัวเอง จดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ให้เรียบร้อย อย่าลืมเรื่องการจด Domain Name ของตัวเอง และเครื่องหมายการค้าด้วย
6. เลือกชื่อแบรนด์-บริษัท ต้องเป็นชื่อที่แสดงศักยภาพในตัวเอง (แบรนด์) ของคุณออกมาให้ได้ และต้องสื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่าคุณเจ๋ง!

หาคำแนะนำ และการสนับสนุน
7. หาผู้ร่วมก่อตั้ง หรือพาร์ทเนอร์ โดยเลือกคนที่เติมเต็มทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณ
8. หาพี่เลี้ยง หรือกลุ่มสนับสนุน การเข้าหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้ จะช่วยแก้ปัญหา และช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณได้ดีขึ้น

Get funded
9. แหล่งที่มาของเงินทุน อาทิ การกู้ยืม การระดมทุน การลงทุนในกองทุนต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนทำการใดๆ ก็ควรเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจ
10. หานักลงทุนที่สนับสนุนเรื่องการวิจัย หรือบริการ พยายามหานักลงทุนที่ให้มากกว่าเงินทุน ต้องให้ทั้งโอกาสทางการค้า และการสร้างเครือข่าย รวมถึงการเข้าถึงผู้บริโภค
11. มีการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีศักยภาพ

รับมือกับการทำงาน
12. หาทีมงานที่พร้อมสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ทั้งฝ่ายกฎหมาย บัญชี การประกันภัย ฯลฯ
13. ทำให้เป็นทางการ ดำเนินการให้ถูกต้อง อาทิ การขอใบอนุญาติการค้า จดทะเบียนบริษัท หรือถ้าต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐก็ยิ่งต้องเข้มงวดมากขึ้น
14. ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย อาทิ กฏระเบียบด้านความปลอดภัย กฏหมายแรงงาน เป็นต้น

Hire your team
15. สรรหาทีมงานที่มีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการทำงานในระยะยาว
16. หาสถานที่ตั้งออฟฟิส หากที่ผ่านมาคุณยังอยู่ในโรงรถ หรือห้องนอน นี่คือเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

การตลาด และการขาย
17. สร้างแบรนด์ กำหนดบุคลิก และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบรนด์
18. วิจัย และเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ อายุ เพศ ความชอบ ที่อยู่อาศัย งานอดิเรก และนิสัย ฯลฯ
19. สร้างยุทธศาสตร์ สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือ การกำหนดยุทธศาสตร์ ในช่วงเริ่มต้นคุณอาจต้องทดลองหลายๆ อย่าง และดูว่าแบบไหนที่เหมาะสมที่สุด

ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
20. เรียนรู้จากความผิดพลาด การเริ่มต้นของเหล่า Startup นั้นจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ถ้าเจอกับความผิดพลาด ก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ เพื่อเป็นบทเรียนต่อไป
21. หาเครื่องมือ และนำมาขับเคลื่อนธุรกิจ การใช้เครื่องมือที่ดีจะช่วยพัฒนาธุรกิจได้
22. เรียนรู้สู่การเป็นผู้นำ รู้จักการจัดลำดับความสำคัญ ความเป็นผู้นำของคุณนี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการธุรกิจ ว่าจะรุ่งหรือจะร่วง

startup-launch-checklist-infographic-700

แหล่งที่มา https://www.wrike.com/blog/startup-launch-checklist-infographic/


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE