ใครคือ Social Gamers

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ยังคงเล่นกันอย่างจริงๆ จังๆ กับเกมสไตล์ casual ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook   ซึ่งได้เริ่มมาด้วย Farmville, Restaurant City, CityVille และยังคงมีเกมใหม่ออกมากันได้เรื่อยๆ    ทำให้นักโฆษณาหลายๆ รายหันมาให้ความสนใจกับโฆษณาผ่าน Social Games  แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายคือส่วนสำคัญของการลงโฆษณา ทาง Flowtown จึงราบรวมข้อมูลจาก 4 ช่องทาง คือ Information Solution Group, ผลสำรวจจาก Pop Cap ในปี 2010, เว็บไซต์ Mashable และ จากเว็บไซต์ Insidesocialgame เพื่อนำมาแสดงเป็นข้อมูลผ่าน Infographic  โดยมีคำตอบให้กับนักโฆษณาว่าคนที่เล่นเกมบน Facebook นั้นเป็นใคร มีการศึกษา หรือรายได้อย่างไร อะไรทำให้พวกเขาสนใจ Social Games    โดยได้แสดงข้อมูลเป็นภาพ Infographic ให้เราได้ดูและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ

ข้อมูลที่ได้มานี้ค่อนข้างน่าสนใจ  ทั้งในเรื่องของอายุ สถานภาพ พฤติกรรม และเกมที่กำลังอยู่ในความสนใจ นั้นน่าจะทำให้นักโฆษณาหลายท่านอาจนึกไม่ถึง ดังนี้

 • กลุ่มอายุสูงสุดของผู้เล่น Social Game อยู่ในกลุ่ม 30 – มากกว่า 60 ปี
 • กลุ่มผู้เล่นเกมที่มีสถานภาพโสดและแต่งงานแล้ว และมีบุตรแล้ว มีจำนวนมากในรับดับใกล้เคียงกัน
 • ผู้เล่นเกมส่วนมากเป็นกลุ่มคนทำงานประจำ
 • เหตุผลหลักที่คนนิยมเล่นเกมคือ การแข่งขันที่ดูเป็นมิตร ‘Friendly Completition’
 • เกมที่เติบโตเร็วที่สุดคือ Words with Friends, Tetris Battle, Texas Holdem Poker, Magic Land และ Bubble Witch Saga

ใครคือ ผู้นิยมเล่นเกมผ่านสื่อ Social network


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ