อัพเดท Media Spending มีนาคม 2565 ‘นีลเส็น’ สะท้อนไตรมาส 1 สถานการณ์ดีขึ้นจากปีก่อน

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

Media Spending in MARCH 2022

ถือเป็นสัญญาณที่น่าชื่นใจ เมื่อ นีลเส็น สรุปมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ว่ามีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่ารวม 27,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +2.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ 27,239 ล้านบาท ส่วนเม็ดเงินโฆษณาเดือนมีนาคม 2565 มีมูลค่า 10,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +1.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

1-Thailand Media Spending

สื่อไหนคว้าเม็ดเงินโฆษณา เพิ่มขึ้น – ลดลง

ถ้าแบ่งประเภทสื่อตามสัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณา ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จะพบว่า

– TV ยังครองเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด มูลค่า 15,000 ล้านบาท แต่ -4.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Internet มูลค่า 6,760 ล้านบาท +9.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Outdoor & Transit มูลค่า 2,932 ล้านบาท +19.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Cinema มูลค่า 1,736 ล้านบาท +43.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Radio มูลค่า 718 ล้านบาท -3.23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Print มูลค่า 670 ล้านบาท -14.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– In-store มูลค่า 183 ล้านบาท +15.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

2-Thailand Media Spending in JAN-MAR 2022

อุตสาหกรรมใดทุ่มเงินโฆษณามากขึ้น – น้อยลง

หากเทียบภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาตามอุตสาหกรรม ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จะพบว่า

– Food & Beverage ครองเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด มูลค่า 4,460 ล้านบาท แต่ -7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Personal Care & Cosmetic มูลค่า 3,704 ล้านบาท เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Retail Shop / Food Outlets มูลค่า 2,827 ล้านบาท +1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Automotive มูลค่า 1,542 ล้านบาท -18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Media & Marketing มูลค่า 1,448 ล้านบาท +23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Pharmaceuticals มูลค่า 1,438 ล้านบาท -5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Finance มูลค่า 953 ล้านบาท -3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Government มูลค่า 855 ล้านบาท +43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Telecommunication มูลค่า 810 ล้านบาท -13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Household Products มูลค่า 793 ล้านบาท -22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Electrical Products มูลค่า 541 ล้านบาท -15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Travel มูลค่า 378 ล้านบาท +28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Real Estate มูลค่า 240 ล้านบาท -12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Patrol มูลค่า 163 ล้านบาท -38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Building Material & Machinery มูลค่า 160 ล้านบาท +6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Education มูลค่า 126 ล้านบาท -20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Household Equipment & furnishings มูลค่า 121 ล้านบาท +49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Agriculture มูลค่า 102 ล้านบาท +24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Entertainment มูลค่า 97 ล้านบาท +59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

– Clothes and Accessories มูลค่า 72 ล้านบาท -58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

3-Thailand Media Spending by Industry

3 แบรนด์ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2565

1. Nestle มูลค่า 808 ล้านบาท -9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ นมผงตราหมี นมดีที่มีจุลินทรีย์ LPR ทางสื่อ TV มูลค่า 30 ล้านบาท รองลงมาคือ เนสวิต้า ซีเรียล ดริ้งค์ ประโยชน์เต็ม ๆ อร่อย ทางสื่อ TV มูลค่า 28 ล้านบาท

2. Unilever มูลค่า 657 ล้านบาท -44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ โดฟ ไมเซล่า หอมนานข้ามวัน ทางสื่อ TV มูลค่า 28 ล้านบาท รองลงมาคือ ซันซิลสูตรใหม่ จัดทรงง่าย หอมนาน ทางสื่อ TV มูลค่า 20 ล้านบาท

3. P&G มูลค่า 650 ล้านบาท +6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมีนาคม คือ ออรัลบี พิสูจน์แล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวฟัน ทางสื่อ TV มูลค่า 27 ล้านบาท รองลงมาคือ แพนทีน #ผมพร้อมก็พร้อมไปต่อ ทางสื่อ TV มูลค่า 19 ล้านบาท

4-Top 10 Advertizer in JAN-MAR 2022

และอีก 7 แบรนด์ ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณารองลงมา เป็น Top 10 ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ได้แก่

4. Mass Marketing กับมูลค่า 512 ล้านบาท

5. 29Shopping มูลค่า 457 ล้านบาท

6. TOYOTA มูลค่า 381 ล้านบาท

7. Coca – Cola มูลค่า 375 ล้านบาท

8. ISUZU มูลค่า 372 ล้านบาท

9. Lazada มูลค่า 327 ล้านบาท

10. Oshopping มูลค่า 325 ล้านบาท


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE