Facebook vs. Twitter ข้อมูลผู้ใช้งาน 2010

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สมาชิก Facebook และ Twitter ทั่วโลกนั้นต่างกันประมาณ 5-6 เท่า  โดยจะเห็นจากภาพ Infographic ของ digitalsurgeons ที่นำมาฝากกันนี้ เป็นตัวเลขจำนวนสมาชิกของ Facebook ที่ 500 ล้านสมาชิก  และ Twitter ที่ 106 ล้านสมาชิก

ภาพที่นำมานี้ ยังแสดงความต่างของข้อมูลผู้ใช้งานของทั้งสอง Social Network นี้  ว่ามี Profile ที่ดูเผินๆ เหมือนเป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียง และมีเพศหญิงที่ใช้งานมากในทั้งสอง Sites  แต่หากดูดีๆ จะเห็นว่ามีความต่างในช่วงอายุของกลุ่ม 18 – 25 ที่นิยม Facebook มากกว่า Twitter  และกลุ่มอายุ 35 – 44 ปี ที่นิยม Twitter มากกว่า Facebook หรืออีกนัยหนึ่งคือเด็กจะไม่ค่อยนิยม Twitter แต่คนมีอายุจะนิยม Twitter มากกว่า หรือ Twitter มีกลุ่มผู้ใช้งานที่แก่กว่านั่นเอง

หากมองกันที่การใช้งานของทั้งสอง Social Network    จะเห็นว่าสมาชิกของ Facebook จะเข้าใช้งาน Facebook บ่อยว่า Twitter คือเกือบครึ่งของสมาชิก Facebook 41% จะเข้าใช้งาน Facebook ทุกวัน  สำหรับ Twitter จะมีเพียง 27% เท่านั้น   แต่สำหรับการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น สมาชิกของ Twitter (37%) จะนิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า Facebook (30%)

เมื่อดูถึงการเข้าถึงแบรนด์สินค้า 40% ของสมาชิก Facebook จะยินดีติดตามแบรนด์มากกว่า Twitter ซึ่งมีเพียง 25%  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบรนด์สินค้าเองก็นิยมสร้าง Fan Page ผ่าน Facebook มากกว่ามี Twitter Profile   แต่โอกาสที่จะซื้อหรือใช้บริการกับแบรนด์สินค้านั้น  สมาชิ Twitter (67%) ดูจะมีโอกาสซื้อและใช้บริการมากกว่า Facebook  (51%)  และถึงจะมีความต่างกัน แต่ก็ถือว่ามากด้วยกันทั้งคู่

สำหรับความถี่ในการอัพเดทสถานะ (update status)  สมาชิกของ Twitter ดูจะ Active มากกว่า  เพราะมีถึง 52% ของสมาชิก Twitter ที่จะอัพเดทสถานะของตนเองทุกวัน ส่วน Facebook มีเพียง 12%   อันนี้ก็ไม่แปลกมากเนื่องจาก Facebook มีอะไรให้ทำมากกว่าการอัพเดทสถานะของสมาชิก

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ สมาชิกผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกานั้นมีจำนวนเท่าไหร่  Facebook มีถึง 70% (สมาชิกคนไทย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 53 อยู่ที่ 6.7 ล้านคน) ที่เป็นสมาชิกจากประเทศอื่น  และ Twitter มี 60%  (ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกคนไทย  ปัจจุบันคาดการณ์การไว้ที่ 5 แสนคน)

เปรียบเทียบข้อมูลผู้ใช้งาน Facebook vs. Twitter ของปี 2010


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ
CLOSE
CLOSE