พฤติกรรมการใช้ Social Media แบ่งตามอุตฯ ปี 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

cats-higlight

ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด การตลาดก็สำคัญเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การตลาดออนไลน์นั้นกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก องค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่างก็พร้อมใจกันใช้ Social Media เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ทั้งขยายฐานลูกค้า แจ้งข่าวสาร หรือมีไว้เพราะคนอื่นมี แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่ใช้งาน Social Media บ่อยๆ นั้นไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะสร้างการมีส่วนร่วมได้มากตามไปด้วย

HubSpot จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้ Social Media กว่า 7,000 ธุรกิจ จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ, ฮาร์ดแวร์, องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร/การศึกษา, อุตสาหกรรมหนัก, ธุรกิจ/ผู้ให้บริการทางการเงิน, สินค้าอุปโภคบริโภค/ค้าปลีก/ E-Commerce และบริการด้านการตลาดและซอฟแวร์/เทคโนโลยี ดังนี้

002comparison-hubspot-230315
การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค vs ปริมาณการโพสต่อสัปดาห์
จากกราฟจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา มีอัตราการโพสต่อสัปดาห์ไม่สูงมากนัก แต่กลับมีผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างมาก ส่วนกลุ่มที่มีการใช้โพส Social Media มากที่สุดต่อสัปดาห์คือ อสังหาริมทรัพย์ แต่ก็มีการตอบรับต่ำที่สุด

interactions-hubspot-230315
การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ต่อคอนเท้นต์ใน Social Media
ก็ไม่ต่างจากกราฟแรกมากนัก คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อการโพสมากที่สุดถึง 42.47 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ เป็นอันดับสุดท้ายคือ 0.45
001
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผู้ติดตามมากที่สุด
คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา มีผู้ติดตามรวมทุกแพลต์ฟอร์มมากที่สุดคือ 74,762 ราย และน้อยที่สุดจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing ที่มีเพียง 14,448 รายเท่านั้น
posts-hubspot-230315
ค่าเฉลี่ยปริมาณการโพสแต่ละสัปดาห์
มากที่สุดคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 19.21 โพสต่อสัปดาห์ และน้อยที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิต 4.18โพสต่อสัปดาห์
image post

การมีส่วนร่วม : การโพสภาพใน Social Media
แน่นอนว่า องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา จะได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคมากที่สุด แม้จะโพสภาพน้อยว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีอายุไม่มาก หรืออยู่ในวัยเรียน ทำให้พวกเขาต้องมีส่วนร่วมต่อคอนเท้นต์ที่เป็นรูปภาพ
facebook post

การมีส่วนร่วม : การโพส Facebook
ทั้งนี้ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา ก็ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค แม้จะโพสประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมาคือกลุ่ม Consumer Goods/ค้าปลีก/อีคอมเมิร์ซ ที่นักช้อปออนไลน์ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของปริมาณการโพส Facebook ต่อสัปดาห์ มากที่สุดคือ อสังหาริมทรัพย์ (15 โพสต่อสัปดาห์) ซึ่งคอนเท้นต์ที่โพสบางครั้งอาจเป็นเพียงข่าวสาร หรือข้อมูลที่มาเร็วไปเร็ว ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้สนใจนัก
แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •