10 บริษัท ที่ผู้ใช้ LinkedIn ต้องการทำงานด้วยมากที่สุด

  • 151
  •  
  •  
  •  
  •  

Businesswomen Corporate Marketing Working Concept

จากการสำรวจของ LinkedIn ที่เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ LinkedIn ในสหรัฐฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2016 – กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อค้นหาว่าบริษัทใดที่ผู้ใช้ LinkedIn ต้องการทำงานด้วยมากทีสุด พบว่า Alphabet บริษัทแม่ของ Google เป็นบริษัทที่ต้องการทำงานด้วยมากที่สุด ตามมาด้วย Amazon, Facebook, Salesforce, Uber, Tesla, Apple, Time Warner, The Walt Disney Company และ Comcast NBCUniversal ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว ไม่ได้รวม Microsoft เข้าไปด้วย

top10companies-linkedin-240517
Source


  • 151
  •  
  •  
  •  
  •