15 แอพฯ ที่เติบโตมากที่สุด ในปีที่ผ่านมา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

asia-chat-apps-higlight

เมื่อปีที่ผ่านมา มีผลสำรวจระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Line มากเป็นอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่ประมาณ 33 ล้านราย มีส่วนให้ Line เป็นแอพฯ ที่มีการเติบโตเร็วที่สุด Globalwebindex จึงได้ทำการสำรวจจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี ใน 32 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

พบว่า แอพฯ แชทที่มีการเติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมาคือ Line ที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 57% ซึ่งเป็น Active User รองลงมาคือ Facebook Messenger ที่มี Facebook เป็นแอพฯ หลัก

นอกจากนี้ แอพฯ น้องใหม่อย่าง Snapchat ก็ตามมาเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ 45% และประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้ Snapchat ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น มากกว่าแอพฯ อื่นๆ 3.5 เท่า มากกว่า 40% ของผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศ ไอร์แลนด์ สวีเดน แคนาดา เบลเยี่ยม และอังกฤษ

ในส่วนของอันดับอื่นๆ สามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้

18th-May-2015-LINE-is-the-fastest-growing-socialchat-app-700
แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE