Top 50 ประเทศที่มีผู้ใช้ Facebook มากสุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook กับจำนวนสมาชิกที่เกิน 500 ล้านสมาชิกไปไม่นาน ซึ่งสามารถรวมหลายๆ ประเทศเข้าด้วยกันแล้ว  แต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไหนมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ ใครมีมากมีน้อย และประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่    ด้านล่างนี้ Marketing Oops! ได้รวบรวมมาให้แล้วกับ 50 อันดับประเทศที่มีผู้ใช้สูงสุด   มาพรอ้มกับจำนวนสมาชิก เปอร์เซ็นต์การเติบโต  ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 21 กับจำนวน 4.6 ล้านสมาชิกในวันนี้

50 อันดับประเทศที่สมาชิก Facebook สูงสุด (Aug 4, 2010)

[via Facebakers)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top