เปิด New Normal และ Insight การใช้จ่ายของไทย ที่นักการตลาดห้ามพลาด

  • 633
  •  
  •  
  •  
  •  

ในยุคที่สังคมทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “New Normal” หรือ วิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้ ‘วีซ่า’ ได้จัดทำผลการศึกษาในเรื่องนี้ ด้วยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยโดยจากการสำรวจพบว่า

– 3 ใน 5 ของคนไทย หรือราว 61 % กำลังพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด  โดยเลือกที่จะใช้จ่ายด้วยบัตรชำระเงินหรือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการใช้เงินสด

– เกือบ 7 ใน 10 ของคนไทย หรือคิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต์% ระบุพวกเขามีแนวโน้มที่จะผูกติดกับการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลแทนการกลับไปใช้เงินสดแบบเดิมหลังสถานการณ์ปัจจุบันสิ้นสุดลง

– แม้ประชากรทั่วโลกกังวลในเรื่องสุขภาพร่างกาย กระนั้นผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกกลับมีความกังวลด้านสุขภาพทางการเงินมากกว่า โดย 4 ใน 5 (79%) ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นพ้องว่า สถานการณ์ปัจจุบันทำให้พวกเขาจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตัวในเชิงรุกมากขึ้นกับการวางแผนด้านกรเงิน ขณะที่อีก 53% บ่งชี้ถึงความกังวลของพวกเขาในเรื่องการเจ็บป่วย

คนไทยซื้อออนไลน์สูงกว่านักชอปทั่วโลกเกือบเท่าตัว

ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต เห็นได้จากผลการสำรวจที่ว่า

– คนไทย 67% กล่าวว่า จะมีการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเป็นจำนวนเกือบเท่าตัวของนักชอปทั่วโลก (35%) และสูงกว่าค่าเฉลี่ย (47%) สำหรับนักช้อปในแถบเอเชียแปซิฟิก

– เมื่อพูดถึงประสบการณ์การชอปปิ้ง มากกว่าครึ่ง (54%) ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย บอกว่า ชอปปิ้งออนไลน์ให้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าการชอปปิ้ง ณ ร้านค้าแบบเดิม เปรียบเทียบกับข้อมูล 46 % ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก และ 37 % ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก

Cashless Society มาแรง

การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า การเสริมสร้างนิสัยการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดกำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลก  โดย 61% ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ชอบที่จะชำระด้วยวิธีที่ไม่ใช้เงินสดมากกว่า ขณะที่ 58% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก และ 64%ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก ก็ตอบไปในทิศทางเดียวกัน คือ ชอบวิธีการชำระแบบไร้เงินสดมากกว่า

ส่วนแนวโน้มด้านการชำระเงินของผู้คนทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้บริโภคไทย 69%  เอเชียแปซิฟิก 75% และทั่วโลก 66 เปอร์เซ็นต์% เลือกที่จะใช้วิธีการชำระแบบไร้เงินสดหลังจากสถานการณ์ในปัจจุบันสิ้นสุดลง

ในทางตรงข้ามมีเพียง 1 ใน 4 หรือ 24% ของผู้บริโภคชาวไทย เปิดเผยว่า พวกเขาจะกลับไปชำระด้วยเงินสดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น  เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก 17% และทั่วโลก 20 เปอร์เซ็นต์%

โดยผู้บริโภคที่เหลือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยังคงเลือกชำระเงินด้วยวิธีแบบใหม่นี้หรือกลับไปใช้วิธีการแบบเดิม นั่นคือ 14%ของผู้บริโภคทั่วโลก ตามมาด้วยผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 8 % และไทย 7%

‘ราคา’ ยังเป็นหัวใจสำหรับผู้บริโภคไทย

ผลสำรวจดังกล่าวยังรายงานอีกว่า ผู้บริโภคยังมีความคำนึงในเรื่องของราคามากขึ้นด้วย  โดยเกือบ 4 ใน 5 หรือคิดเป็น 78%ของคนไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องราคามากยิ่งขึ้น  เทียบกับผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก (59%) และทั่วโลก (53%)  นอกจากนั้นผู้บริโภคชาวไทยยังให้ความสนใจกับสินค้าลดราคา โดย 65% จะพุ่งความสนใจไปที่สินค้าปรับราคาลง ขณะที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 45% และทั่วโลก 41%

ส่วนการวางแผนทางด้านการเงินก็เป็นอีกประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ  โดย 79 % ของคนไทยเชื่อว่า ยามนี้จำเป็นต้องปรับตัวและให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิก 74% และทั่วโลก 70 %

 

 


  • 633
  •  
  •  
  •  
  •