3 เหตุผลที่ Social Media เวิร์คและเหมาะกับ E-Comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-140790012-700

จะมีอะไรง่ายไปกว่าการที่ลูกค้าแชทไปหาร้านค้า และได้รับคำตอบทันที จนทำให้เกิดการซื้อ-ขาย GlobalWebIndex จึงได้ให้เหตุผลที่ Social Media เวิร์คและเหมาะกับธุรกิจ E-Comment

Social Media เป็นช่องทางในการค้นหาสินค้า

social_media_research

เมื่อมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น การค้นหาสินค้าที่ต้องการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป GlobalWebIndex ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี พบว่า 50% ของผู้บริโภคเมื่อต้องการทราบข้อมูลสินค้าจะใช้ Search Engines เป็นลำดับแรก ตามมาด้วยการอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยใช้มาก่อน และช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ Social Network, เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, เว็บบอร์ด และวิดีโอของแบรนด์

กลุ่มที่ใช้ Social Network ค้นหาสินค้ามากที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุ 16-24 ปี

16_24s_social_media_research

เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่ใช้ Social Network ในการค้นหาสินค้ามากที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุ 16-24 ปี และพวกเขายังเป็นวัยที่ใช้ Social Network มากที่สุดอีกด้วย ถ้าแบรนด์ต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ ต้องใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 25-34 ปี ส่วนภูมิภาคที่มีการใช้ Social Network ค้นหาสินค้ามากที่สุดคือ ละตินอเมริกา

80% ใช้แอปฯ ส่งข้อความ

top_messaging_apps

จากผลสำรวจพบว่า แอปฯ ส่งข้อความที่ได้รับความนิยมในที่กลุ่มมีอายุ 16-24 ปี คือ Messenger ส่วนแอปฯ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั้งหมด (อายุ 16-64 ปี) คือ WhatsApp

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •