ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของแบรนด์-เอเจนซี่ในปี 2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-450795009-highlight

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย แบรนด์และเอเจนซี่ ก็เป็นของคู่กัน ล่าสุด RSW/US จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักการตลาดระดับอาวุโสจากแบรนด์ต่างๆ จำนวน 165 คน และผู้บริหารเอเจนซี่ด้านการตลาดจำนวน 115 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ มีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทิศทางใดในปีนี้ โดยผลการสำรวจระบุว่า 62% ของเอเจนซี่ หรือผู้ที่ต้องทำงานให้แบรนด์ คาดหวังว่างบการตลาดที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ และ 91% คาดหวังว่าจะเพิ่มในส่วนของดิจิทัล

number-rswus-250116

นอกจากนี้ 30.8% ของแบรนด์ บอกว่า ในปีนี้พวกเขาวางแผนจะร่วมงานกับเอเจนซี่ 2 ราย หรือมากกว่านั้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน 14.6% ของแบรนด์ ก็ไม่มีแผนจะว่าจ้างเอเจนซี่ใดๆ

consolidate-rswus-250116

และสำหรับในปีนี้เอเจนซี่คงต้องทำงานหนักขึ้น เพราะหลายๆ แบรนด์เริ่มชะลอตัวในการว่าจ้างเอเจนซี่ ซึ่งลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก 33% ของนักการตลาดระบุว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับเอเจนซี่ลดลง และในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 30% ของนักการตลาด ยังมีแผนที่จะทำงานร่วมกับเอเจนซี่เหมือนเดิม

ข่าวดีของเอเจนซี่ มากกว่า 40% ของแบรนด์ มีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณงาน หรือโปรเจคให้ตลอดปีนี้ (อาจเป็นโปรเจคแยกออกมา การชำระเงินก็จะเป็นคนละส่วนกับสัญญาว่าจ้างด้วย)

สิ่งที่แบรนด์ต้องการจากเอเจนซี่

needs-rswus-250116
ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่สูงขึ้น เอเจนซี่หลายๆ รายก็ต้องเร่งพัฒนาตัวเองไปด้วย ต้องนำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ แสดงความเป็นผู้นำ และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออกมาให้ได้ สำหรับแบรนด์ สิ่งที่พวกเขาต้องการจากเอเจนซี่ มีดังนี้

• 55.4% ความคิดสร้างสรรค์ ความครีเอทีฟ
• 42.1% การบริหารจัดการ ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดออนไลน์
• 33.9% กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้

สิ่งที่เอเจนซี่มองว่าสำคัญและต้องการมอบให้แบรนด์

Top 3 agencies

• 59.4% การสร้างกลยุทธ์
• 56.4% การบริหารจัดการ ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดออนไลน์
• 55.4% ความคิดสร้างสรรค์ ความครีเอทีฟ

ในส่วนของงบประมาณ สำหรับแบรนด์หรือนักการตลาด คิดว่าในปีนี้ จะให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น และคิดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

brand-media spending
ในมุมมองของเอเจนซี่ พวกเขาก็คาดหวังว่าในปีนี้ แบรนด์จะให้ความสำคัญกับ Digital Marketing มากขึ้น รองลงมาคือ Social Media โดยคาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน

agency-media spending

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •