ตอกย้ำ”เพศแม่”คือพลังหลักบนโลกโซเชียล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


บริษัท Burst Media ทำสำรวจเรื่อง How we follow brands on social media? ไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยการสำรวจพบว่ากลุ่มคุณแม่คือกลุ่มหลักที่มีการคลิก Like แบรนด์สินค้าบน Facebook โดย 58% ของกลุ่มคุณแม่ยอมรับว่าติดตามหรือ follow แบรนด์สินค้าในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

สรุปคือกลุ่มคุณแม่นั้นเป็นผู้บริโภคที่มีการติดตามความเป็นไปของแบรนด์บนเครือข่ายสังคมมากที่สุด โดยนักอ่าน 2 ใน 3 ระบุว่าเรียนรู้เรื่องแบรนด์ผ่านการ “Like” ในบล็อกต่างๆ จุดนี้นักอ่านบล็อกถึง 66% ยอมรับว่าการโปรโมตโดยบล็อกเกอร์นั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมาก

 

Burst Media ยังพบว่า 49% ของกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามและกด Like แบรนด์บนเครือข่ายสังคม เหตุผลอันดับ 1 ที่กด Like ให้คือการแสดงพลังสนับสนุนแบรนด์นั้นๆ เหตุผลรองลงมาคือเพื่อรับข้อมูลล่าสุดของแบรนด์, เพื่อรับข่าวโปรโมชันและส่วนลด, เพื่ออ่านและชมคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ และเหตุผลอันดับ 5 คือเพื่อแสดงความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบรนด์นั้นๆ

การสำรวจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย Burst ลงมือสัมภาษณ์ชาวอเมริกัน 1,453 คนที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป ปรากฏว่า 3 ใน 4 (76.3%) ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานเครือข่ายสังคมเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และ Foursquare โดยกลุ่มผู้หญิงนั้นมีการใช้งานหรือ active มากกว่าชาย โดย 49% ของกลุ่มผู้หญิง มีการใช้งานเครือข่ายสังคมมากกว่า 2-3 ครั้งต่อวัน ถือว่าสูงกว่ากลุ่มชายที่เพียง 1 ใน 3 (34.0%) เท่านั้นที่ใช้งานเครือข่ายสังคมหลายครั้งต่อวัน

Infographic ฉบับเต็ม ดูได้จากด้านล่าง

Via Mashable 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •