อัพเดทตัวเลขผู้ใช้ Internet และ Social Media ในไทย (ม.ค. 59)

  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-87165694-700

ได้เวลาอัพเดทตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และ Social Media ในไทยแล้ว ซึ่งผลสำรวจนี้มาจาก We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปร์ ได้ทำการรวบรวมสถิติ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและ Social Media จากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

digital-in-2016-434-638
ตัวเลขผู้ใช้ในประเทศไทย

• ประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน
• มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร
• มีผู้ใช้ Social Media ทั้งสิ้น 38 ล้านคน
• จำนวนเบอร์มือถือ/ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนประมาณ 82 ล้านเบอร์
• มีผู้ใช้งาน Social Media ผ่านมือถือ 34 ล้านคน

digital-in-2016-448-638
คนไทยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

• มีการซื้อสินค้า หรือบริการออนไลน์ 44%
• ค้นหาสินค้า หรือบริการผ่านออนไลน์ 48%
• เข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ 40%
• สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ 39%
• สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน 31%

digital-in-2016-445-638
จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย
• มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด 47 ล้านคน คิดเป็น 69% ของประชากรทั้งหมด
• มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 82.8 ล้านเบอร์ คิดเป็น 122% ของประชากรทั้งหมด
• คนไทยมีเบอร์มือถือเฉลี่ยคนละ 1.76 เบอร์

digital-in-2016-436-638
สัดส่วนการครอบครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• มือถือทุกประเภท 96%
• มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน 64%
• แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ 27%
• แท็บเล็ต 11%
• สมาร์ททีวี 2%
• อุปกรณ์อ่าน E-Book 1%
• เทคโนโลยีแบบสวมใส่ 1%

digital-in-2016-446-638
Mobile Connections
• หมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนทั้งหมด 82 ล้านเบอร์ คิดเป็น 122% จากจำนวนประชากรทั้งหมด
• เป็นแบบเติมเงิน 83%
• แบบรายเดือน 17%
• เป็น 3G – 4G 98%

digital-in-2016-435-638
อัตราการเติบโต
• จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเติบโตขึ้น 21%
• จำนวนผู้ใช้ Social Media เติบโตขึ้น 19%
• จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนลดลง 15%
• จำนวนผู้ใช้ Social Network บนสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้น 21%

digital-in-2016-437-638
เวลาเฉลี่ยที่คนไทยใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆ : ต่อวัน
• ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านแล็ปท็อป/พีซี 4.45 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ 3.53 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้ Social Media 2.52 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้เวลาดูทีวี 2.27 ชั่วโมงต่อวัน

digital-in-2016-447-638
กิจกรรมที่ทำเมื่อใช้สมาร์ทโฟน
• 40% ใช้ Messengers
• 33% ดูวิดีโอผ่านมือถือ
• 33% เล่นเกมบนมือถือ
• 30% Mobile Banking
• 32% ใช้แผนที่บนมือถือ

digital-in-2016-438-638
ข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
• ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมด
• จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือประมาณ 30 ล้านคน คิดเป็น 45% ของประชากรทั้งหมด

digital-in-2016-441-638
สัดส่วนการเข้าชมเว็บไซต์
• เข้าผ่านแล็ปท็อป/พีซี 50% ลดลงจากปีที่แล้ว 14%
• เข้าผ่านสมาร์ทโฟน 45% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30%
• เข้าผ่านแท็บเล็ต 5% ลดลงจากปีที่แล้ว 29%

digital-in-2016-440-638
ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต
• 86% ใช้ทุกวัน
• 11% ใช้สัปดาห์ละครั้ง
• 3% ใช้เดือนละครั้ง
• 1% ใช้น้อยกว่าเดือนละครั้ง

digital-in-2016-442-638
• ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมด
• จำนวนผู้ใช้ Social Network ผ่านมือถือ 34 ล้านคน คิดเป็น 50% ของประชากรทั้งหมด

digital-in-2016-443-638
แพลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ LINE, Facebook Messenger, Google+ และ Instagram

เจาะลึกผู้ใช้ Facebook ในไทย

digital-in-2016-444-638
สำหรับในประเทศไทย ผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่จะมีอายุ 20-29 ปี และผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย

ข้อมูลสรุปในภาพรวมทั่วโลก

• ประชากรโลกมีทั้งหมด 7,395 ล้านคน คิดเป็น 54% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 3,419 ล้านคน คิดเป็น 46% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้ Social Media 2,307 ล้านคน คิดเป็น 31% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้มือถือ 3,790 ล้านคน คิดเป็น 51% ของประชากรโลก
• ผู้ใช้ Social Network ผ่านมือถือ 1,968 ล้านคน คิดเป็น 27% ของประชากรโลก

อัตราผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละประเทศ เมื่อเทียบกันจำนวนประชากร

digital-in-2016-23-638
สูงสุดคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ตามมาด้วย อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่วนประเทศไทย มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 56% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (48%)

ประเทศที่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศมากที่สุด
wearesocial

ประเทศที่มีอัตราส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศมากที่สุดคือ ไอซ์แลนด์ มีสูงถึง 98% ส่วนประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราส่วนต่อประชากรน้อยที่สุดคือ เกาหลีเหนือ ที่มีเพียงแค่ 0.03% หรือประมาณ 7,200 คน

ประเทศไทย ใช้เวลาไปกับอินเตอร์เน็ตมากเป็นที่ 4 ของโลก

Slide025-500x375

ความเร็วอินเตอร์เน็ตของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 Mbps อยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

cats

Source : We are Social


  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE