10 ประเทศที่มีการติดตาม-Follow แบรนด์บน Social Media มากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Follow us banner for social networks. Flat line contour illustration

เมื่อ Social Media เริ่มมีบทบาทต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ กับผู้บริโภคมากขึ้น Globalwebindex จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก เกี่ยวกับการติดตาม/Follow แบรนด์บน Social Media พบว่า ประเทศมาเลเซีย มีอัตราการติดตามแบรนด์บนโลกออนไลน์สูงสุด เกือบ 50% ตามมาด้วยเม็กซิโก ตุรกี อินเดีย (อันดับ 1-4 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 45%) และไทย ในลำดับที่ 5 อยู่ในช่วง 40% ต้นๆ

ทั้งนี้ ผู้ติดตามแบรนด์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนอายุน้อย ระหว่าง 16-34 ปี โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ จากแบรนด์ ทั้งสินค้าและบริการ

COTD-Charts-20th-June-2016-700

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •