จะลบแอพฯ จากมือถือทั้งที คุณมีเหตุผลอะไรบ้าง?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-494280907-700

ลองถามตัวเองดูซิว่า ทำไมถึงโหลดแอพฯนี้ และทำไมถึงเลือกที่จะลบแอพฯ นี้ออกจากมือถือ โหลดมาแล้วไม่ได้ใช้ หรือเจอแอพฯ อื่นที่ดีกว่า Yahoo Advertising จึงได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีอายุระหว่าง 13-64 ปี จำนวน 2,590 คน ในสหรัฐฯ

frequency-yahoo-270116

จากผลสำรวจพบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะลบแอพฯ จากมือถือ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดย 60% บอกว่า จะลบแอพฯ เพื่อทำความสะอาดเครื่อง, 36% บอกว่า เมื่อลบแอพฯ เก่าเพื่อดาวน์โหลดแอพฯ ใหม่ และ 36% จะลบแอพฯ เพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า จะลบแอพฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในเครื่อง

เหตุผลหลักในการลบแอพฯ

reasons-yahoo-270116
• 55% ลบเพราะไม่ได้ใช้แอพฯ นั้นแล้ว
• 53% ลบเพราะเจอแอพฯ ที่ดีกว่า
• 52% ลบเพราะเบื่อแอพฯ นี้แล้ว
• 46% ลบเพราะมีโฆษณาเยอะเกินไป
• 45% ลบเพราะ แอพฯ มีขนาดใหญ่ กินพื้นที่ของเครื่อง

48% บอกว่า จะลบแอพฯ ภายใน 1 เดือน ถ้าไม่ได้ใช้เลย

time-yahoo-270116

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE