เปิดเทรนด์การขยับอัตราเงินเดือน ปี 63 และอุตสาหกรรมที่มีการย้ายงานมากที่สุด

  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานที่มีเครือข่ายใน 31 ประเทศ เผยผลสำรวจแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 2563 ทั้งในไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงสิ่งที่พนักงานคาดหวัง และปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนงาน

สำหรับภาพรวมของการขยับเงินเดือนที่ผู้ย้ายงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดหวัง พบว่า อินโดนีเซียอยู่ที่ 15-30% , มาเลเซีย 15-20% , ฟิลิปปินส์ 20-40% , สิงคโปร์ 5-15% ,เวียดนาม 15-25% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ที่พนักงานจะตัดสินใจย้ายงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น , ความก้าวหน้าในอาชีพ สุดท้าย เป็นเรื่องสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น

หากโฟกัสมาที่ไทย  พบว่า อัตราเงินเดือนที่ผู้ย้ายงานคาดหวังจะปรับขึ้นในปี 63 อยู่ที่ 20-30% (ปี 62 อยู่ที่ 20%) โดย

– 75% ของพนักงานคาดว่า จะได้รับโบนัสประมาณ 15% ขึ้นไป

– วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อความพึงพอใจในการทำงาน

– 29% ของพนักงานให้ประเด็นความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศการขายและการตลาด มีการย้ายงานสุด

การสำรวจดังกล่าว ยังได้แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

ทรัพยากรบุคคล ผู้สมัครที่ย้ายงานคาดว่า จะมีเงินเพิ่มเดือน 20-30% ส่วนปัจจัยที่ทำให้ย้ายงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ 36% ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น 19% วัฒนธรรมองค์กรที่ดีกว่า 16% ตามด้วย สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น 14%

ทักษะที่ตลาดต้องการ คือ การเป็นพาร์ทเนอร์ , การคิดเชิงกลุทธ์ , การคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการคนและมีการย้ายงานมากที่สุด ตามกระแสโลกดิจิทัลที่มาแรง โดยผู้สมัครที่ย้ายงานคาดว่า จะมีเงินเพิ่มเดือน 15-30% ส่วนปัจจัยที่ทำให้ย้ายงาน ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพ 27% ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น 27% สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น 15% วัฒนธรรมองค์กรที่ดีกว่า 10%

ตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด คือ นักพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่น(full stack /  mobile developers)   นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) และวิศวกรด้าน UI/UX

บัญชีและการเงิน ผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-25% ปัจจัยที่ทำให้ต้องการย้ายงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น 28% ความก้าวหน้าในอาชีพ 26% สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น 16% วัฒนธรรมองค์กรที่ดีกว่า 10%

 บริการทางการเงินและการธนาคาร สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดว่าจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 20-25% ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้น 33% ความก้าวหน้าในอาชีพ 27 % สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น 15% การเปลี่ยนแปลงในบทบาทและความรับผิดชอบ 8%

ฝ่ายขายและการตลาด เป็นสายงานที่มีอัตราการลาออกสูง ตามการแข่งขันธุรกิจที่ดุเดือด ซึ่ง 36% ของพนักงานมีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี และ 34% ของพนักงานให้ปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนงาน  มีการคาดการ์ณว่า การปรับขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่ย้ายงานใหม่จะอยู่ระหว่าง 15-30% ทักษะยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการในสายงานนี้ ประกอบไปด้วย การขายระดับภูมิภาค การบริหารฐานลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล

ซัพพลายเชนและจัดซื้อ 62% ของพนักงานจะได้รับเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 7-15% ซึ่งปัจจัยสำคัญในการย้ายงาน ประกอบไปด้วยความก้าวหน้าในอาชีพ 29% ความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น 20% โอกาสในการทำงานในต่างประเทศ  20% ส่วนตำแหน่งงานยอดนิยม คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนด้านซัพพลายเชน  การบริหารการขนส่ง

วิศวกรรมและการผลิต สำหรับผู้ที่มีการย้ายงาน คาดจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับขึ้นประมาณ 15-30% โดยตำแหน่งงานยอดนิยม ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมโครงการและปรับปรุงคุณภาพ  ซึ่งแรงจูงใจสำคัญในการย้ายงาน คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มากขึ้น

กฏหมาย 61% ของบุคลากรที่ย้ายงานให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกัน 56 % คาดว่า จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนที่ประมาณ 7-15% ขณะที่พนักงาน 27% คาดหวังว่า จะได้รับการขึ้นเงินเดือนประมาณ 15% ขึ้นไป


  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •