อัปเดท Demographics อายุของผู้ใช้ Social Network

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-469573989-higlight

ถ้าอยากเข้าถึงผู้บริโภค คุณก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน หากถามว่าตอนนี้คุณทราบหรือไม่ว่า ผู้ใช้ Facebook, Snapchat, Instagram, Vine, Tumblr, Twitter, Google+, Pinterest และ LinkedIn เป็นใคร มีอายุเท่าไร BI Intelligence จึงได้ทำการสำรวจ ช่วงอายุของผู้ใช้ Social Network ต่างๆ

• Pinterest ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง มากถึง 42% ส่วนผู้ชายมีเพียง 13%
• Instagram สัดส่วนของช่วงอายุ ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ 25-34 ปี รองลงมาคือ 18-24 ปี
• Snapchat, Vine และ Tumble เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานอายุ 18-24 ปี มากที่สุดคือ 45%, 28% และ 28% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าว สำรวจจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐฯ

social network-age-700

แหล่งที่มา http://www.businessinsider.com/update-a-breakdown-of-the-demographics-for-each-of-the-different-social-networks-2015-6

 


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •