103.58.148.118

Posts by Tag: Health & Wellness»

Seminar and Event

ได้เวลาที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงในงาน Asia Digital Expo 2018 พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล
Jan 26, 2018 Ξ No Comments

ได้เวลาที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงในงาน Asia Digital Expo 2018 พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล

posted by

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงาน “Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation” เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจเทคโนโลยีและปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้การกระบวนการทำงาน

Award

สิงโตตัวแรกของไทย! ผลงาน “Capture” จาก McCann Thailand คว้ารางวัล Silver ในหมวด Health & Wellness
Jun 19, 2017 Ξ No Comments

สิงโตตัวแรกของไทย! ผลงาน “Capture” จาก McCann Thailand คว้ารางวัล Silver ในหมวด Health & Wellness

posted by

“Capture” ผลงานโฆษณาชิ้นแรกจากเอเจนซี่ไทย ที่คว้ารางวัลจากเวที Cannes Lions ในปี 2017 ในหมวด Health & Wellness

Recent Posts

Facebook