ได้เวลาที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงในงาน Asia Digital Expo 2018 พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล

  • 112
  •  
  •  
  •  
  •  

DEPA-01

นานมาแล้วเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของแต่ละคนส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง(Disruption) พฤติกรรมในหลายๆด้านจนมาสู่ภาคธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค นั่นจึงทำให้หลายธุรกิจต้องแปลงสภาพ(Transformation) ไปสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล

รัฐบาลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดงาน “Asia Digital Expo 2018: Digital Transformation” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในเทคโนโลยียุค 4.0 และปรับตัวเพื่อเติบโตไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน

DEPO-10

ซึ่งนอกจากภาครัฐจะวางโครงสร้างระบบพื้นฐานด้านข้อมูลแล้ว ยังให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 500,000  คน  รวมถึงการสร้างแพลทฟอร์มที่ส่งเสริมเยาวชนในการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมทั้การส่งเสริมเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity) ไปพร้อมๆ กันด้วย

สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ตั้งเป้าในการสร้างทั้ง Startup ให้ได้ถึง 100,000 ราย และธุรกิจ SME จำนวน 500,000 ราย ยิ่งไปกว่านั้น DEPA ยังได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IOT Institute) ที่จังหวัดชลบุรีด้วยงบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังเน้นไปที่การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถกรอกข้อมูลที่สำคัญเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการตอบแบบสอบถามถึงความสนใจในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยสามารถเลือกกรอกข้อมูลด้วยวิธีการในรูปแบบเดิมแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลได้ที่จุดลงทะเบียน

DEPO-08

โดยภายในงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทั้งในโซน Robotics & Mechatronics Smart Device, โซนTravel & Health Wellness, โซน Digital Solution, โซน Food & Agriculture, โซน Digital Showcase และโซน Co-Working Space นอกจากการแบ่งโซนแล้ว ในงานยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ทั้งที่เป็นงานโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์และกลุ่มธูรกิจที่ต้องการมาจับคู่ธุรกิจ ไม่เพียงเท่านี้ยังมีโซนของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลจากต่างประเทศ อาทิเช่น Taiwan, Australia, Vietnam, Indonesia เป็นต้น

DEPO-02 DEPO-03 DEPO-04 DEPO-05

 

โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในงานเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการด้าน Logistic เนื่องจากในปี 2018 ธุรกิจการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์จะมีอัตราที่เติบโตขึ้นจากปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยี FinTech และระบบ Security ที่มาควบคู่กัน ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธของบริษัทรวมไปถึงกลุ่มบรรดา Startup ในความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของการโชว์เทคโนโลยีนั้นมีการออกบูธโชว์ในหลายด้าน โดยด้านที่ได้รับความสนใจเยี่ยมชมเทคโนโลยีมากที่สุด เป็นเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร (Agriculture) และเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพทั้งการถ่ายภาพแบบ MATRIX Bullet Time การถ่ายภาพแบบ 3 มิติและภาพวิดีโอแบบ 360 องศา รวมไปถึงเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (VR)

DEPO-09 DEPO-07 DEPO-06

 

 

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นเทรนด์กระแสในอนาคต รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

สามารถเข้าชมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการช้อปปิ้งเทคโนโลยีเพื่อใช้กับธุรกิจสามารถติดต่อเจรจาได้ภายในงาน

DEPO-11


  • 112
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา