103.58.148.118

Posts by Tag: NOSTRA Logistics»

Brand Move

โปรดทำความรู้จัก! “เทเลเมติกส์” เทคโนโลยียุค 4.0 ผู้ช่วยสำคัญธุรกิจยานยนต์และโลจิสติกส์
Jan 10, 2019 Ξ No Comments

โปรดทำความรู้จัก! “เทเลเมติกส์” เทคโนโลยียุค 4.0 ผู้ช่วยสำคัญธุรกิจยานยนต์และโลจิสติกส์

posted by

ในยุค Digital Transformation เช่นนี้ เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจยานยนต์และการขนส่ง ซึ่งมีการนำเครื่องมือหลากหลายประเภท

PR News

NOSTRA Logistics ประกาศพร้อมขานรับกฏหมายใหม่ GPS TRACKING มาตราฐานกรมขนส่ง
Feb 10, 2016 Ξ No Comments

NOSTRA Logistics ประกาศพร้อมขานรับกฏหมายใหม่ GPS TRACKING มาตราฐานกรมขนส่ง

posted by

ตลาด GPS TRACKING คึกคัก ทันที เมื่อกรมขนส่งทางบกประกาศกฎหมายใหม่ บังคับใช้ ให้รถประเภท 1,2,3,5,9 ต้องติด GPS ที่มีเครื่องรูดบัตรเพื่อให้ทราบผู้ขับขี่ ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ตั้งแต่วันที่ 25/1/59 เป็นต้นไป

Recent Posts

Facebook