วิเคราะห์ Pain Point โลจิสติกส์ไทย ธุรกิจโตไว แต่ต้นทุนพุ่ง ขาดข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

Pain Point Thai Logistic

แม้วิกฤต COVID-19 จะทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ได้รับอานิสงส์เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบบางประการ โดย นอสตร้า โลจิสติกส์ ในฐานะผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยประสบปัญหาหลัก 3 เรื่อง คือ

1. ตลาดขนส่งโตก้าวกระโดด ผู้ประกอบการต้องเร่งขยายบริการขนส่งและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ย้ายสู่ระบบออนไลน์ นำไปสู่ความต้องการบริการด้านการขนส่งที่เติบโตแบบเฉียบพลัน ในขณะที่การแข่งขันด้านการขนส่งเข้มข้น โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ชี้ว่า ปี 2565 ภาคการขนส่งไทยมีแนวโน้มเติบโตกว่า 10.5%

2. ต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่กำไรลดต่ำลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนทุกส่วน เช่น เปลี่ยนจากการซื้อรถขนส่งเป็นการจ้าง outsource ให้จัดการงานขนส่งแทน เพื่อลดต้นทุนค่าบุคคลากร รถขนส่ง และดูแลรักษารถในระยะยาว การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง เป็นต้น

3. ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด การไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานนับเป็นปัญหาสำคัญของธุรกิจ เพราะทำให้ไม่สามารถวางแผน จัดการ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องการระบบที่สามารถรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บ รวมถึงสืบย้อนข้อมูลย้อนหลังได้ทันที เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการที่รวดเร็ว และโปร่งใส

นอกจากนี้ นอสตร้า โลจิสติกส์ ยังคาดการณ์เทรนด์การขนส่งและโลจิสติกส์ว่า กลยุทธ์ด้าน Supply Chain จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์และการขนส่ง ในหลานด้าน ได้แก่

Supply Chain 4.0

การจัดการในซัพพลายเชนไม่ใช่เพียงแค่สินค้าและบริการเท่านั้น แต่รวมถึงการเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงข้อมูลด้วย ข้อมูลในซัพพลายเชนยุคใหม่จะขับเคลื่อนภายใต้สมาร์ทเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลดิจิทัล เอไอ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ไอโอที บล็อกเชน บิ๊กดาต้า เป็นต้น

Data Analytics

การใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าจากระบบนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต เพื่อกำหนดกลยุทธ์ วางแผน สนับสนุนการตัดสินใจ และติดตามผล เพิ่มสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจ

Robotic and Drones

การเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ เช่น ใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติจัดเรียงสินค้าบนพาลเลต การเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น/ลงจากรถบรรทุก การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการพัฒนาการใช้โดรนและหุ่นยนต์เพื่อการส่งของ

Digital and Contactless Payment

การชำระเงินแบบไร้สัมผัส จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายแบบ POS แพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการจัดการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดังที่กล่าวมานี้ ทุกส่วนประกอบในซัพพลายเชนต้องร่วมมือกันในการจัดหา ผลิต และส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างไม่สะดุดและตรงเวลา การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการให้เกิดความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมา นอสตร้า โลจิสติกส์ มีอัตราเติบโต 25% จากปี 2563 โดยส่วนของซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มมีอัตราการเติบโตถึง 50% และในปี 2565 นี้ บริษัทจะนำประสบการณ์ประกอบกับสำรวจความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาโซลูชัน โดยมีเป้าหมายเติบโตในส่วนของซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ทั้งบน Web Application และ Mobile Application รวม 200%


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน