103.58.148.118

Posts by Tag: SCB IEP»

Interview

สะท้อนมุมมอง “Endless Contributor Society” จาก SME ตัวจริง เมื่อการรวมตัวสร้างคอนเนกชั่นและความสำเร็จ ที่อยากส่งต่อถึงทุกคน!
Dec 6, 2018 Ξ No Comments

สะท้อนมุมมอง “Endless Contributor Society” จาก SME ตัวจริง เมื่อการรวมตัวสร้างคอนเนกชั่นและความสำเร็จ ที่อยากส่งต่อถึงทุกคน!

posted by

ก่อนหน้านี้ เรารู้ว่า IEP เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุน SME ไทย ซึ่ง SCB SME สานต่อมาถึงรุ่นที่ 15 แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า ความโดดเด่น ที่ SCB SME ปลุกปั้นผ่านโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างความแตกต่าง ความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จนกลายเป็นสายสัมพันธ์ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่น

Recent Posts

Facebook