USA แล้วไง!!! เมื่อ Italy เริ่มสนใจเทคโนโลยี Huawei หลังผ่าน กม.ความมั่นคง

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ITALY Huawei

ผลพวงจากการคว่ำบาตร Huawei ของสหรัฐฯ ส่งผลให้หลายบริษัทสัญชาติอเมริกันต่างระงับความร่วมมือกับ Huawei ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ หลายประเทศ ต่างก็ระงับความร่วมมือกับ Huawei ด้วยเหตุผลที่อ้างเช่นเดียวกับสหรัฐฯ คือเรื่องของความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและความปอดภัย โดยเฉพาะการจารกรรมข้อมูลผ่านเครือข่ายของ Huawei ซึ่งมรการปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอด

Italy เป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐฯ ชักชวนให้ระงับความร่วมมือกับ Huawei ด้วยเหตุผลที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคง โดยนาย Stefano Patuanelli รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอิตาลี ชี้ว่าควรให้ Huawei มีบทบาทกับเทคโนโลยี 5G ของอิตาลี เนื่องจากโซลูชั่นของ Huawei เหมาะสมที่สุดและมีราคาดีที่สุด

Industry Ministry Italy
Stefano Patuanelli รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอิตาลี

ขณะที่ Copasir หนึ่งในคณะกรรมการด้านความปลอดภัยรัฐสภาของอิตาลี ชี้ว่ารัฐบาลควรพิจารณาป้องกัน Huawei และ ZTE ในการเข้าร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ของอิตาลีตามที่สหรัฐฯ ขอความร่วมมือมา โดย Telecom Italia (TIM) กลุ่มโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีกำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่ออัพเกรดโครงสร้างพื้นฐาน และ Huawei เป็นหนึ่งในรายชื่อที่อาจเป็นไปได้ในการคัดเลือก

TIM
Telecom Italia (TIM)

วิกฤติของ Huawei ยังไม่จบ แม้เรื่องราวจะผ่านมานานพอสมควรก็ตาม ต้องจับตาต่อไปว่าโอกาสของ Huawei ในดินแดนทวีปยุโรปจะเป้นอย่างไรต่อไป เพราะยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ

 

Source: Reuters


  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา