เรียนรู้ไว้ 8 เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น

  • 621
  •  
  •  
  •  
  •  

ว่ากันว่าธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ไม่ใช่แค่นำสินค้าหรือบริการเข้าสู่โลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักผู้บริโภคและต้องรู้ความชอบ ความต้องการของแต่ละคน ยิ่งไปกว่านี้ต้องรู้ถึงระดับคาดการณ์ได้ว่าผู้บริโภคกำลังจะต้องการอะไรในอนาคต เพื่อที่ธุรกิจจะได้เตรียมความพร้อมรับมือในการนำสินค้าหรือบริการนั้นไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี AI ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

ซึ่งต้องยอมรับว่า จีนเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี AI มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ล้ำหน้าที่สุดแห่งหนึ่ง โดย Baidu หรือที่คนไทยมักเรียกติดปากว่า “ไป่ตู้” หนึ่งใน Big Tech จีนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี AI มากที่สุดในจีนชี้ว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ (ปี 2021-2031) เทคโนโลยี AI จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายและการพัฒนาคุณภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะ 8 เทคโนโลยีที่จะใช้ AI เพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปด้วย รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Driving), การจัดการเมืองอัจฉริยะ (Digital City Operations), การแปลภาษา (Machine Translation), การประมวลผลด้านชีวภาพ (Biological Computing), การพัฒนาด้านการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ (Deep Learning Frameworks), การจัดการด้านความรู้ (Knowledge Management), ชิปประมวลผล AI (AI Chips) และ เลขาอัจฉริยะส่วนบุคคล (Personal Intelligent Assistants)

แน่นอนว่า 8 เทคโนโลยีนี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ให้แตกต่างจากเดอมที่ธุรกิจเคยเรียนรู้มาก่อน นั่นหมายความว่าธุรกิจต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อ 8 เทคโนโลยีก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น เช่น การประมวลผลด้านชีวภาพ (Biological Computing) ธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนของลูกค้า อาจต้องใช้ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเฉพาะในกรณีที่จำเป็น แต่การให้บริการอื่นทั่วไปธุรกิจสามารถใช้เสียง ลายนิ้วมือหรือใบหน้าในการยืนยันตัวตนแทนได้

แม้จะไม่มีการระบชัดเจนว่าเทคโนโลยีใดจะมาถึงก่อน ธุรกิจจึงควรต้องเรียนรู้แล้วเตรียมพร้อมรับมือการปรับตัวของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งธุรกิจนอกจากเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ยังต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคที่ธุรกิจต้องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน

 

Source: China Daily


  • 621
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา