แสนสิริโชว์ล้ำ!!! ติดตั้ง Smart Meter ช่วยตรวจสอบการใช้น้ำประปาและพลังงานไฟฟ้า

  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  

Sansiri Smart Meter

“พลังงาน” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคน หากแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน นั่นจึงทำให้ในหนึ่งวันมีการใช้พลังงานต่อคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า แต่เชื่อหรือไม่ว่าในทุกๆ วันมีการใช้ไฟฟ้าเหลือทิ้งโดยไม่จำเป็นเป็นจำนวนมหาศาล เพราะเมื่อเดินทางไปทำงานการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะลดลง แต่ในความเป็นจริงพลังงานไฟฟ้า 100% ยังคงถูกส่งเข้ามาภายในบ้าน และทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

ที่สำคัญหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิดการชำรุด มีโอกาสสูงที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดการลัดวงจรและเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือหากมีการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็เมื่อถึงตอนที่ได้เห็นค่าไฟฟ้าช่วงปลายเดือน นอกจากเรื่องความใส่ใจและรอบคอบในการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยให้มีการประหยัดพลังงานได้

Sansiri
(ขวา) คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
(ซ้าย) คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า หลังประสบความสำเร็จในการผลักดันการใช้พลังงานสีเขียวภายในโครงการแสนสิริตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แสนสิริพร้อมนำร่องใช้งาน Smart Meter แพลตฟอร์มที่ช่วยแสดง ตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทยที่โครงการ KHUN by YOO ทองหล่อ

โดยเทคโนโลยี Smart Meter จะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ ตลอดจนการแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ปกติ เช่น ไฟรั่ว ไฟตก หรือมีการใช้น้ำมากผิดปกติ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้

Smart Meter

ขณะที่ คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด ชี้ว่า Smart Meter เป็นการรวบรวม 2 ฟีเจอร์หลัก เพื่อให้ข้อมูลด้านระบบน้ำประปาและไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน Sansiri Home Service Application โดยในช่วงแรกจะเน้นไปที่โครงการแนวสูง ขณะที่โครงการอื่น ที่สนใจสามารถติดตั้ง Smart Meter ได้พร้อมใช้งานผ่าน Sansiri Home Service Application

ตามหลักการแล้ว ในช่วงเวลากลางวันที่หลายคนไม่อยู่บ้าน เมื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านลดลง Smart Meter จะทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไปให้กับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น ออฟฟิศสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ขณะที่ในช่วงกลางคืนการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้น ก็สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มที่เป็น Commercial ได้

Smart Meter

โดยทั้งหมดนี้จะดำเนินการผ่านเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าภายในระบบ และหากมีกระแสไฟฟ้า เหลือใช้ก็จะสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย ช่วยให้สามารถประหยัดไฟฟ้าส่วนกลางลงได้ และหมายถึงค่าส่วนกลางที่ลดลง ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางลงได้

 

สำหรับในเฟสแรกจะเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้กับผู้อาศัยในโครงการของแสนสิริ ในเฟสนี้จะสามารถ ตรวจสอบได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งในเฟสต่อไปจะมีการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของโครงการ เพื่อช่วยให้ Smart Meter สามารถตรวจสอบและคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด Smart Meter สามารถสั่งให้เบรกเกอร์หรือปลั๊กไฟ IoT หยุดทำงานทันทีอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยได้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงาน

Water Work Meter

นอกจากนี้ สิริ เวนเจอร์ส ยังมีการนำเข้านวัตกรรมเสาไฟอัจฉริยะจาก OmniFlow โดยเป็นระบบส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลางช่วงค่ำคืน ผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือสามารถนำไปใช้กับกล้อง CCTV และระบบ WiFi Hotspot ในโครงการได้อีกด้วย และยังได้ร่วมลงทุนใน Semtive สตาร์ทอัพผู้พัฒนากังหันลมสำหรับที่พักอาศัยกว่า 15 ล้านบาท โดยเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในตอนกลางวัน และใช้ระบบกังหันลมแปลงพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางคืน โดยมีการทดสอบติดตั้งทั้งสิ้น 15 ยูนิตใน 7 โครงการ

Wind Turbine

โดยกังหันลมสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กจำนวน 1 ยูนิต จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 600 วัตต์เทียบเท่าการทำงานของหลอดไฟ LED ทั้งสิ้น 60 ดวง หากคิดอัตราการทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวันจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 11,000 บาทต่อปี ขณะที่ยังมีแผนติดตั้งกังหันลมขนาดกลาง ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2.4 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มติดตั้งภายในช่วงปลายปีนี้

OmniFlow

การลงทุนทั้ง 3 ด้านของแสนสิริทั้งด้าน Smart Meter, Semtive และ OmniFlow ตอกย้ำความจริงจังด้าน Green Energy ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนของแสนสิริ เพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ครอบคลุมไปถึงการใช้สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย


  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา