B2B หันมาใช้ Social Media มากขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลวิจัย จาก BtoB Magazine 2010 Outlook รายงานว่า นักการตลาด B2B ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ Social Media กันมากขึ้น 54% ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักการตลาดในสหรัฐฯ 376 คน กำหนด Social Media เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดในปี 2009 ด้วย

เม็ดเงินเพิ่มขึ้นใน Social Media

จากผลสำรวจด้านล่างจะเห็นว่า เว็บไซต์ อีเมลล์ และ Search Engine ยังคงเป็นกลวิธีทางการตลาดที่เหล่านักการตลาดb2b  เลือกใช้เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่น่าจับตามองคือ การเลือกใช้ Social Media ในการทำการตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในปี 2010 ถึง 60 % นั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในพลังของ Social Media ที่นักการตลาดมีให้

b2b-social_1-1

 

อะไรล่ะทำให้นักการตลาดเชื่อแบบนั้น

60% ของกลุ่มตัวอย่างบอกเราว่า การใช้ Social Media แสดงให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำทางความคิด(Thought Leadership) หรือสร้างความได้เปรียบในการนำสื่อประเภทนี้ไปใช้ก่อนคนอื่น แต่เหนืออื่นใดการเป็น thought leadership คงไม่พอเพราะธุรกิจต้องมุ่งสร้างรายได้ เหล่านักการตลาด 49% จึงใช้ Social Media ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาเป็นลูกค้าหรือ การสร้างLead นั่นเอง

นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจจากผลสำรวจโดยความร่วมมือกันของ Visible Technologies บริษัทที่ให้บริการโซลูชั่นด้านการจัดการแบรนด์ออนไลน์ และ Sirius Decision บริษัทที่ปรึกษาด้านงานขายและการตลาด  พบว่า 25% บริษัทด้าน B2B ในอเมริกาใช้ Social Media เพื่อสร้างการรับรู้ในbrand(Generating Awareness) , 18% ใช้เพื่อสร้าง Customer Engagment(การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและเจ้าของสินค้าในระดับที่สามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ Brand)

วัดผล Social Media

31 % ของเหล่าบริษัท B2B ใช้เป็นเกณฑ์วัดผลความสำเร็จของ Social Media คือ จำนวนเข้าที่เข้าเว็บหรือ Website Traffic รองลงมาคือจำนวน Leads ที่มีคุณภาพ, ความจงรักภักดีต่อแบรนด์, brand awareness ตามลำดับ แต่ที่น่าสนใจคือ 12% ของบริษัทกลุ่มตัวอย่างคาดหวังรายได้จากการใช้ Social Media เลยทีเดียว

สำหรับเมืองไทย เรายังไม่ค่อยเห็นธุรกิจประเภท b2b นำ Social Media มาใช้มากนัก ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาในช่วงปีนี้ การสร้างเว็บไซต์หรือการโปรโมทผ่าน Search Engine ยังคงเป็นกลวิธีต้นๆที่ B2B ในไทยเลือกใช้ครับ แต่หากนำ Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook , twitter หรือ linkind และอีกมากมาย มาใช้อย่างถูกต้อง ตรงกลุ่ม ผลที่ได้ก็คือการเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงขึ้น ดูแล และฟังลูกค้าได้ใกล้ชิดมากขึ้นครับ

ที่มา: emarketer.com และ btobonline.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •