Yao Chen ดาราจีนที่อาจจะชนะ Lady Gaga ได้บน Twitter

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Yao Chen ดาราจีน ที่มีผู้ตามบนเว็บไซต์ Weibo เว็บไซต์ Micro-blogging ชื่อดังของ Sina ประเทศจีน มากเกินจำนวน 10 ล้าน

ด้วยความโด่งดังของเธอเอง ประกอบกับจำนวนประชากรจีนบนอินเทอร์เน็ตที่มีเกือบถึง 400 ล้านคน ทำให้ Yoa Chen  มีผู้ตามบน Weibo มากจน Lady Gaga เองอาจจะยังหวั่น

ปัจจุบัน Twitter ของ Lady Gaga อยู่ที่ 12 ล้าน  ซึ่งหมายถึง Yao Chen สามารถแซงอันดับของ Lady Gaga ได้ทุกเมื่อ

Weibo ของ Yao Chen

Twitter ของ Lady Gaga


  •  
  •  
  •  
  •  
  •