10 ไม้เด็ด องค์กรยุคใหม่ต้องรู้ บริหาร Gen Y ให้อยู่หมัด

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

83743451

คนรุ่นใหม่วัย Gen Y กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดงานอย่างต่อเนื่อง การจะสร้างแรงดึงดูดใจกับคนกลุ่มนี้ได้ ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันพบว่ากลุ่ม Gen Y เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซึ่งกลายมาเป็นการทำงานระหว่างคน 3 รุ่น อย่าง Baby Boomer, Gen X และ Gen Y  ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายขององค์กรในการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ Gen Y ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง

ThinkstockPhotos-77369695

อย่างไรก็ตามคน Gen นี้ก็คาดหวังในการทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง แสวงหาโอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ  รวมไปถึงการได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อรู้เท่าทัน Gen Y แล้วก็ควรสร้างสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่าง Gen ต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่วนนี้ทาง แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้คิดค้นกุญแจ 10 ดอกสำหรับไขความลับการบริหารคน Gen Y

1.      องค์กรต้องมีความมั่นคงและวิสัยทัศน์

2.      ให้การเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ

3.      หัวหน้างานมีสไตล์เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง เข้มแข็งและแนะนำงานได้

4.      ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น

5.      ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น มีความเป็นพี่น้องมากกว่าการเป็นเจ้านายลูกน้อง

dv1221026

6.      ให้การยอมรับทั้งในเรื่องความคิดเห็น ตัวบุคคลและวิธีการทำงาน

7.      สร้างแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่ยุติธรรม

8.      อย่าเข้มงวดจนเกินไป ให้อิสระทางความคิดและการทำงานภายใต้กรอบที่เหมาะสม

9.      แสดงออกถึงความตรงไปตรงมา อย่าอ้อมค้อม

10.  อย่าปล่อยให้แก้ปัญหาเองโดยลำพัง ควรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ThinkstockPhotos-74226692

จากการสำรวจของ บริษัท แมนพาวเวอร์ พบว่า ปัจจุบัน Gen Y มีสัดส่วนเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศและกำลังเข้าสู่ตลาดงาน และจะกลายเป็นผู้บริหารระดับกลางในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า หากองค์กรสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Gen ต่างๆอย่างลงตัว มั่นใจได้เลยว่าองค์การจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพและจะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Credit: แมนพาวเวอร์กรุ๊ป


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •