เผย 10 อันดับ Brand ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด ในช่วงครึ่งปี 2564

 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของ 2564 การขับเคลื่อนธุรกิจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 หลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดบนข้อจำกัดตามมาตรการของทางภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์ต้องวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ ไวซ์ไซท์ ผู้จัดงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียล ของประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย และส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ได้ทำการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า WISESIGHT METRIC ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผล

 

โดยการจัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในช่วงครึ่งปี 2564 ไวซ์ไซท์ได้ใช้ BRAND METRIC เป็นเกณฑ์การวัดผลใน 27 กลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เห็นทิศทางและภาพรวมการใช้โซเชียลมีเดียของแบรนด์ต่างๆ ทำการเก็บข้อมูลจากช่องทางหลักของแบรนด์ คือ Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีการประกาศผู้เข้าชิงรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 สาขา “Best Brand Performance on Social Media” อีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

สำหรับBRAND METRIC ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA พิจารณาความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่านทั้งช่องทางหลัก (Official Channel หรือ Owned Channel) และช่องทางอื่นๆ โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลักคือ

 • การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance)
 • การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance)

 

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance) โดยพิจารณาจาก

 • Followers จำนวนผู้ติดตาม และการเติบโตของผู้ติดตาม
 • Interaction จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์
 • Social Mentions จำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

 

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance) โดยพิจารณาจาก

 • Comment & Share Ratio สัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์
 • Advocacy การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น
 • Intention จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์
 • Sentiment กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์
 • Brand Love ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์

 

10 อันดับแบรนด์ จาก 27 กลุ่มธุรกิจ

 

 

 


 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!