[Infographic] วัน – เวลา ใดที่เหมาะสมจะโพส Social Media ที่สุด?

  • 19
  •  
  •  
  •  
  •  

โพสอย่างไรให้คนไหน โพสเวลาไหนจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีที่สุด นี่เป็นคำถามที่นักการตลาด และแบรนด์ต่างๆ อยากรู้ ดังนั้น TrackMaven จึงได้ทำการสำรวจ วันและเวลาที่มีผู้ใช้งานนิยมโพสมากที่สุด และช่วงเวลาที่โพสแล้วจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยสำรวจจาก Social Media ต่างๆ และได้รวบรวมจัดทำเป็น Infographic

ซึ่ง TrackMaven ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของปีที่ผ่านมา พบว่า

• ทวิตเตอร์ จากแบรนด์ 1,423 แบรนด์ มีการทวิตรวม 1.7 ล้านทวิต

• Blog จากแบรนด์ 4,618 แบรนด์ มีการอัปเดทบล็อกรวม 1.2 ล้านโพส

• E-Mail จากแบรนด์ 2,000 แบรนด์ มีการส่งอีเมล์ทั้งสิ้น 93,000 ครั้ง

• Instagram จาก 500 แบรนด์ มีการใช้งานเฉลี่ย 22.4%

• Facebook จาก 6,000 แบรนด์ มีการโพสประมาณ 1.5 ล้านครั้ง

รายละเอียดแบบเจาะลึก

Instagram

วันที่คนนิยมโพสมากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.
วันที่โพสแล้วจะได้รับการตอบรับดีที่สุด คือ วันจันทร์ เวลา 08.00 – 09.00 น.

E-Mail

วันที่คนนิยมส่งอีเมล์มากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12:00 น.
วันที่โพสแล้วจะได้รับการตอบรับดีที่สุด คือ วันจันทร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.

Facebook

วันที่คนนิยมโพสมากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น.
วันที่โพสแล้วจะได้รับการตอบรับดีที่สุด คือ วันอาทิตย์ เวลา 12.00-13.00 น.

Twitter

วันที่คนนิยมทวิตที่สุดคือ วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น.
วันที่ทวิตแล้วจะได้รับการตอบรับดีที่สุด คือ วันอาทิตย์ เวลา 22.00-23.00 น.

Blogs

วันที่คนนิยมโพสมากที่สุดคือ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 11.00-12.00 น.
วันที่โพสแล้วจะได้รับการตอบรับดีที่สุด คือ วันเสาร์ เวลา 12.00-13.00 น.

best-LG-times-to-post-trackmaven-290115-700

แหล่งที่มา

 


  • 19
  •  
  •  
  •  
  •