ล้ำไปอีก กสิกรไทย นำ ‘Face Recognition’ เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า มาให้บริการเปิดบัญชี

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

ช่วงที่ผ่านมาในธุรกิจ Banking ได้มีการนำเทคโนโลยีหลาย ๆ ตัวเข้ามาให้บริการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตอบเทรนด์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ครั้งนี้ถึงคราว Face Recognition หรือ เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า ซึ่งทาง ‘ธนาคารกสิกรไทย’ ได้นำร่องใช้กับการเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขา

เทคโนโลยีนี้ ทาง ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จะมาช่วยการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าที่มาเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของธนาคาร เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยและความแม่นยำในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าของพนักงานสาขา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการสวมตัวตนเพื่อเปิดบัญชีของอาชญากร

สำหรับเอกสารและขั้นตอนการเปิดบัญชียังคงใช้พื้นฐานเดิมอยู่ นั่นคือ ใช้บัตรประชาชน แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามา ได้แก่ พนักงานสาขาจะทำการถ่ายภาพใบหน้าลูกค้าที่ขอเปิดบัญชี จากนั้นนำระบบเทคโนโลยี Face Recognition ใช้เปรียบเทียบภาพถ่ายกับรูปภาพบนบัตรประชาชนของลูกค้า หลังจากนั้นพนักงานจะนำข้อมูลผลการเปรียบเทียบมาประกอบการเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า

ส่วนเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ทางธนาคารกสิกรไทยต้องการมีกระบวนการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ จนสามารถกำหนดให้ขั้นตอนการถ่ายภาพและพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าเป็นมาตรฐานในการทำธุรกรรม ซึ่งภายในไตรมาส 3 ของปี 2562 เตรียมต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลข้ามธนาคาร ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัลแทนการเดินทางมาสาขาได้ ทุกที่ทุกเวลา และครอบคลุมธุรกรรมสำคัญ อาทิ การขอสินเชื่อ และการเปิดบัญชีใหม่ข้ามธนาคาร

โดยมี National Digital ID เป็นหน่วยงานกลาง ที่คอยดูแลให้การส่งข้อมูลระหว่างกัน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และในอนาคตยังมีแผนจะผลักดันให้เกิดการต่อยอดกับภาครัฐ ช่วยให้ลูกค้าที่ติดต่อรับบริการจากทางราชการสามารถยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีนี้ได้อีกด้วย


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •