ไปหาหมอไม่ใช่เรื่องยาก SCB จับมือ ศิริราช เปิดแอป Siriraj Connect ดูแลนัดหมาย-เช็คคิวเรียลไทม์-จ่ายเงินผ่าน QR

 • 449
 •  
 •  
 •  
 •  

 

การไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะต้องใช้เวลานาน  ตั้งแต่การนัดหมายแพทย์ที่ต้องการ การรอคิวรักษา รอคิวยา ไปจนถึงขั้นตอนของการจ่ายเงิน โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ที่แต่ละวันมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ (SCB) และ ‘คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล’ จึงได้ร่วมมือทำโครงการ Siriraj Smart Hospital (ศิริราช สมาร์ท ฮอสปิทอล) ที่นำดิจิทัลโซลูชั่นและนวัตกรรมทางการเงินมาสร้างสรรค์และเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่แก่ผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราชให้เข้าสู่บริการสุขภาพดิจิทัล 4.0 ผ่าน 2 เครื่องมือสำคัญ นั่นคือ

 1. แอปพลิเคชัน Siriraj Connect’ (ศิริราช คอนเน็ค) ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีฟีเจอร์การใช้งานเด่น ๆ ได้แก่

– การแจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้า (Notification) หมดปัญหาการลืม หรือทำใบนัดหาย เหมือนมีผู้ช่วยคอยแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

– การเช็คอินลงทะเบียนตรวจเพื่อยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์ (Check-in and Queue Notification) ผู้ใช้บริการสามารถเช็คอินหรือลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าผ่านแอปฯ ในวันตรวจตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงก่อนเวลานัด 30 นาที และสามารถใช้เวลาระหว่างรอคิวทำธุระต่างๆ ได้อย่างสบายใจ

เพราะเมื่อใกล้ถึงคิว ระบบจะแจ้งเตือนคิวตรวจ (Queue Notification) และสามารถเช็คคิวผ่านแอปฯ ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดความแออัดหน้าห้องตรวจ และคลายความกังวลเรื่องคิวให้กับผู้ใช้บริการ (ระบบเช็คอินลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าเริ่มใช้งานแล้วในคลีนิคอายุรศาสตร์ และอยู่ระหว่างการขยายงานให้ครบทุกคลีนิคในปีนี้)

– ทำนัดหมายครั้งต่อไป (Make an Appointment) ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายการนัดหมายผู้ป่วย โดยข้อมูลนัดหมายจะถูกบันทึกลงในแอปฯ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า 4 วัน ก่อนถึงวันนัดครั้งถัดไป ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยอาจทำใบนัดหาย หรือลืมนัดได้

– แสดงคิวเจาะเลือดและรับยา/ ค้นหา/ บันทึกข้อมูลยา (Rational Drug Use) ผู้ใช้บริการสามารถเช็คคิวเจาะเลือดและรับยาผ่านแอปฯ และเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าซองยา ก็จะสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลยาของตนเองว่า เคยได้รับยาอะไรบ้าง ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

 1. Self-Payment Kiosk (เซลฟ์ เพย์เมนต์ คีออส) เครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ สามารถรับชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ คิวอาร์โค้ด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่ต้องใช้เวลานานรอคิวชำระเงินที่เคาน์เตอร์อีกต่อไป โดยได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นการขานรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 และร่วมสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล และสังคมไร้เงินสดในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อผลักดันสู่การเป็น Siriraj Smart Hospital  เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่ศิริราช ซึ่งแต่ละวันเฉลี่ยกว่า 10,000 คน ให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 • 449
 •  
 •  
 •  
 •