เพราะใคร ๆ ก็อยาก Diruption ส่งผลให้ “Digital Strategy” ที่ปรึกษาเทคโนโลยีเติบโตสวนกระแสธุรกิจอื่น

  • 174
  •  
  •  
  •  
  •  

Digital Strategy

ในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่บนแพลทฟอร์มออนไลน์ทุกขณะ แน่นอนว่ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันภาคธุรกิจให้ปรับตัวสู่การพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับข้อมูลของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาสัญชาติไทยที่ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “ธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลไทยเติบโตถึง 20%” สอดรับยุค Digital Disruption ด้วยสาเหตุหลักที่ต้องการบริการได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้องค์กรไทยต้องการผู้ช่วยก้าวสู่ยุคดิจิทัล

“ที่ผ่านมาทุกภาคธุรกิจถูกท้าทายด้วย Digital Disruption กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคต้องการรับบริการที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจเดิมอย่างรุนแรง การอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่การปฏิเสธหรือใช้กลยุทธ์แบบเดิม แต่เป็นการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลสูงสุด” คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลูบิค กรุ๊ป อธิบาย

“ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี” เติบโตเพราะองค์กรหันมาตั้งรับ 4.0

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ภาคธุรกิจเร่งวางกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาทำให้องค์กรไม่มีเวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเองเพราะโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การปรับตัวช้าจะส่งผลต่อธุรกิจอย่างมหาศาล ธุรกิจที่ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในยุค 4.0 โดยปีที่ผ่านมา…ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีในประเทศเติบโตถึง 20% โดยเฉพาะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital strategy) ที่ปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่ปรึกษาด้านการบริหารแบบคล่องตัวสูง (Agile management)

พชร อารยะการกุล ผู้บริหารบลูบิค กรุ๊ป
คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลูบิค กรุ๊ป

อย่างไรก็ตาม แม้การก้าวผ่าน Digital Disruption ในประเทศไทย จะมีทางออกในการเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นตัวช่วย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเข้าใจวัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ขององค์กรและผู้บริโภคชาวไทย แค่การมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มโอกาสในการแข่งขันจึงไม่เพียงพอ แต่องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแผนธุรกิจที่ชาญฉลาดกว่า เช่น การวางกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภคยุค 4.0 เพราะการสร้างบุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีต้องใช้เวลานานและไม่ทันต่อความจำเป็น

“บลูบิค” ปักธงอีก 5 ปีขึ้นเบอร์ 1 ที่ปรึกษาดิจิทัล – เทคโนโลยีของไทย

นอกจากเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บลูบิค กรุ๊ป ยังตั้งเป้าหมายวางกลยุทธ์สร้างการเติบโตแก่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาเติมเต็มความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผู้บริโภค อาทิ การวางกลยุทธ์การเติบโต (Growth strategy) การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อพลิกตลาด (Disruptive product ideation) การทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ (Innovative product prototype) การพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application development) รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (go-to-market strategy) หลังจากผ่านงานที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงินและประกันภัย โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปโภคบริโภค เป็นต้น

สำหรับเป้าหมายระยะยาวของบลูบิค กรุ๊ป คือ การขึ้นเป็นผู้นำบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเข้าใจความต้องการองค์กรไทยในเชิงลึกและสามารถนำโซลูชันที่เหมาะสมกับตลาดจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 5% และเป็นอันดับที่ 6 ของตลาดบริษัทที่ปรึกษา ส่วนเป้าหมายในปีนี้ บลูบิค ตั้งเป้าเติบโตขึ้น 40%

ทั้งนี้ บลูบิค กรุ๊ป ยังมีแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีเชิงลึกผ่านสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ เพื่อมองหาและพัฒนาความเชี่ยวชาญไปยังเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดในอนาคตอีกด้วย


  • 174
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน