ยุค Market-from-Anywhere นักการตลาดเทความสำคัญให้กับอะไรบ้าง เช็คข้อมูลจาก State of Marketing Report 2021

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

State of Marketing Report 2021

เพราะสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้แนวทางและเทรนด์การตลาดต้องเปลี่ยนแปลงตาม จากข้อมูลของ State of Marketing Report 2021 พบว่านักการตลาดทั่วโลกมีมุมมองในยุค Market-from-Anywhere คล้ายกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะการลงทุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และช่องทาง ภายใต้วัตถุประสงค์เดียว คือ การเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำตลาดภายใต้ความท้าทาย

รายงาน State of Marketing Report 2021 จาก Salesforce ผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM ซึ่งรวมผลสำรวจจากนักการตลาดตั้งแต่ระดับ CMO จนถึงระดับผู้จัดการด้านการตลาด กว่า 8,200 คน จาก 37 ประเทศทั่วโลก รวมถึงนักการตลาดในประเทศไทยอีกกว่า 300 คน

โดยสรุปข้อมูลจากนักการตลาดไทย ได้ดังนี้…

– ราว 75% คาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กรภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า

– 84% รู้สึกว่าผลงานการตลาดที่พวกเขาสร้างขึ้นดูจะมีคุณค่าและเป็นผลมากกว่าปีที่ผ่านมา

– ภายใต้ความท้าทายที่นักการตลาดต้องเผชิญ 71% ของนักการตลาดชาวไทยเห็นตรงกันว่า การตอบสนองให้ตรงต่อความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นยากกว่าปีที่ผ่านมา

– นักการตลาดไทยใช้ Digital Transformation เป็นเครื่องมือหลัก โดย 41% ระบุว่า COVID-19 ทำให้พวกเขาต้องปรับกลยุทธ์ Digital Engagement และอีก 28% ระบุว่ามีการใช้งานช่องทางการตลาดที่ผสมผสานมากยิ่งขึ้น

[TH]Data sheet - Thailand - State of Marketing 7th Edition

– เมื่อผู้บริโภคไปทางดิจิทัล นักการตลาดไทยจึงต้องเร่งมือกับ Digital Transformation เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับประเทศไทย โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นช่องทางการตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง COVID-19

– การร่วมมือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการตลาดยุค Market-from-Anywhere ที่ดีที่สุด เมื่อไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเหมือนแต่ก่อน การทำงานเป็นทีมจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังคงต้องพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคไปด้วย ในประเทศไทย มีนักการตลาดเพียง 8% ที่ระบุว่า ใช้นโยบายทำงานนอกสถานที่แบบเต็มเวลา ขณะที่ 61% ใช้นโยบายการทำงานแบบผสม หรือ Hybrid เพื่อคงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

– การตลาดต้องอาศัยข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้การจัดการข้อมูลมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยนักการตลาดไทยคาดว่าระหว่างปี 2564 – 2565 จำนวนของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้จะเพิ่มขึ้นอีก 20%

– ไม่ใช่แค่แนวทางทำตลาด แต่ตัวชี้วัดและ KPI ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากงานด้านการตลาดนั้นมีกลยุทธ์และมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดจึงต้องมีการประเมินตัววัดความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ  โดยจากผลสำรวจพบว่า 71% ของ CMO ในประเทศไทย ได้ปรับ KPI ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ CEO ตั้งไว้สำหรับองค์กรด้วย

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก State of Marketing Report 2021 ดังนี้

3 อันดับความสำคัญของนักการตลาด ได้แก่

– การสร้าง Customer Journey ที่เชื่อมต่อทุกช่องทางและทุกอุปกรณ์

– การเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบเรียลไทม์

– การสร้างนวัตกรรม

3 เรื่องความท้าทาย ได้แก่

– การเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบเรียลไทม์

– การสร้าง Customer Journey ที่เชื่อมต่อทุกช่องทางและทุกอุปกรณ์

– การสร้างนวัตกรรม

 


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน