เครื่องมือ AI ที่จะช่วยนักการตลาดในการทำงาน

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ตอนนี้ที่ AI กำลังมีกระแสอย่างมากในสังคมและตอนนี้เห็นชัดแล้วว่า AI นั้นกำลังเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำการตลาดหลาย ๆ อย่างมาก ๆ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียพบว่า 19% ของแรงงานคนจะเห็นผลของ AI ที่จะเข้ามาทำงานที่เคยทำกว่า 50%

จากการที่ AI มีพลังมากมายเช่นนี้ การที่นักการตลาดนั้นสามารถใช้ AI ได้ดีนั้นจึงมีความสำคัญที่จะอยู่ในยุคถัดไปได้ ที่คนที่สามารถใช้ AI ได้ดี มีทักษะของ AI จะทำงานได้ไกลกว่าคนอื่นขึ้นมาหรือเอาชนะธุรกิจที่ยังใช้ AI ไม่เป็น

ด้วยการที่การตลาดนั้น ทำงานด้วยข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ และในอดีตนั้นข้อมูลเหล่านี้มักจะถูกจัดการแบบ แมนนวล หรือใช้คนวิเคราะห์นั้นเอง กระบวนการเหล่านี้นั้นสามารถย่นระยะเวลาและทำให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ AI ขึ้นมาในทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น

1. Data Analysis : ที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ ขึ้นมาว่าซึ่งในอดีตใช้เวลาอย่างมากในการวิเคราะห์

2. Natural Language Processing (NLP) : การสร้างหรืออ่าน comment, post, feedback และข้อความในอดีตนั้นทำได้อย่างจำกัด แต่ในยุคใหม่นี้ด้วยการใช้ NLP ที่ทำให้ระบบสามารถเรียนรู้ภาษา และสร้างและเข้าใจความหมายของคำหรือการสื่อสารมากขึ้น

3. Media Buying : อดีตที่ต้องมี Media Strategy, Media Buyer, Media Optimizer ในการทำงาน มาถึงในยุคนี้ที่มี AI ที่ช่วยทำนายว่าจะซื้อและลงสื่อโฆษณาที่ไหนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ประหยัดแรงงานคนและเวลาในการทำงานได้ทันรวมถึงใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด้วย

4. Automated Decision-Making : การใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจในการทำการตลาดและธุรกิจเลย โดยการมองว่ากลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจแบบไหนที่จะทำให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย AI จะทำการวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่ป้อนลงไป เพื่อสร้างการช่วยในการตัดสินใจขึ้นมา

5. Content Generation :  ในตอนนี้ทุกคนคงใช้ Features นี้กันอย่างแพร่หลายด้วยการใช้ AI มาช่วยในการทำ Content ประเภทต่าง ๆ ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานลงอย่างมาก

6. Real-time Personalization : ด้วยการใช้ AI นี้สามารถทำให้การสื่อสารได้อย่างทันทีกับลูกค้านั้นเกิดขึ้นได้ในระดับส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอของเว็บ เนื้อหาเว็บ การโพส การส่งอีเมล์และข้อความกับลูกค้าได้ในระดับส่วนบุคคลได้เลยโดยการวิเคราะห์ประวัติการใช้งานของแต่ละคนออกมา แล้วทำการวิเคราะห์ทำนายว่า น่าจะเหมาะกับการนำเสนอแบบไหนที่จะปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้มากที่สุด

 

เพื่อที่จะสร้างการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้ นี้คือเครื่องมือ AI ที่จะมาช่วยนักการตลาดในการทำงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น

1. .Jasper.ai | Content creator เป็น AI ที่ในการช่วยเขียน Content ต่าง ๆ โดยเครื่องมือ Jesper นี้จะเป็นผู้ช่วยในการแต่งข้อความ โดยมี user interface ที่สามารถใช้ได้อย่างง่าย ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถไปลองใช้ได้เลย

2. Hemingway | Content editor เป็น AI ที่จะช่วยเป็นบรรณาธิการให้คนทำงาน โดยการมองหาว่าจะใช้คำอย่างไรที่จะดี หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความสละสรวยขึ้น

3.Chatfuel | Chat marketing เป็น AI ที่จะมาช่วยในเรื่องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถทำการ chat ได้อย่างอัตโนมัติ ขึ้นมา

4.Albert.ai | Digital advertising software เป็น AI ที่จะมาช่วยในการว่าแผน และเรียนรู้ในการปรับปรุงการทำโฆษณาออนไลน์ของนักการตลาดขึ้นมาได้ ด้วยการใช้ AI ตัวนี้จะทำให้การทำสื่อและซื้อสื่อนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างทันที

5. Surfer SEO | Content optimization tool เป็น AI ที่จะมาหาว่าจะปรับปรุง Content ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยการหา Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณ และให้ real-time feedback กับการทำ On Page SEO

AI นั้นสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับนักการตลาดได้ ไม่ว่าจะเเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำPersonalistion และการทำ data-driven decision-making การใช้ AI นี้จะทำให้นักการตลาดมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น และไม่ต้องเสียเวลากับงานที่ใช้เวลามาก ๆ ได้อย่างทันที


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ