ปี 2024 เทรนด์ที่สำคัญที่ผู้บริโภคมองหาจากแบรนด์

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ในทุก ๆ ปีนั้นเราจะได้เห็นหลาย ๆ ที่นั้นออกมาทำนายหรือบอกว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเทรนด์เรื่องอะไรบ้างในการตลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักการตลาดในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการทำการตลาดหรือมองหาโอกาสเพิ่มเติมทางการตลาดผ่านข้อมูลเทรนด์เหล่านี้ แต่หลาย ๆ ครั้งเทรนด์ที่ออกมานั้น ไม่ได้ช่วยให้นักการตลาดสร้างความต่างในการตลาดหรือมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจในการทำการตลาดเพิ่มขึ้นเลย เพราะเทรนด์ที่ออกมาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องของ modern technology, Platform หรือแม้แต่อุปกรณ์ใหม่ ๆ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาจากแบรนด์ที่แท้จริงเลย

 

จากการดู Mega Trend ที่เกิดขึ้นนี้คือ เทรนด์ที่ผู้บริโภคมองหาจากแบรนด์ในปี 2024 ที่น่าสนใจ

1. Pay More but High Values : เทรนด์นี้เกิดขึ้นจากการที่โลกของเรานั้น หลาย ๆ ธุรกิจกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยอย่างเต็มตัว ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวหลาย ๆ ที่นั้นออกมาว่า หลาย ๆ บริษัทนั้นลดจำนวนพนักงานลง และปลดพนักงานลง นอกจากนี้หลาย ๆ บริษัทในต่างประเทศต่างผิดนัดชำระเงินกู้ต่าง ๆ และเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ทำให้ค่าครองชีพต่าง ๆ ยังคงพุ่งสูงขึ้น สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาในยุคนี้ไม่ได้เป็นสินค้าและบริการทั่ว ๆ ไปแล้ว แต่ต้องเป็นสินค้าบริการที่มีความคุ้มค่าสูงในการจ่ายเงินยินดีจ่ายแพง ถ้าได้สินค้าและบริการที่ใช้ได้นาน ดีกว่ามาซื้อสินค้าที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ และนิยมซื้อจำนวนไม่มาก แต่ดีไปเลยเช่นกัน ทำให้แบรนด์ในยุคนี้ต้องตอบคำถามผู้บริโภคให้ได้ว่า แบรนด์คุณมีดีอย่างไรมากขึ้น

2. Luxury is luxury : ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่องว่างทางเศรษฐกิจที่จะสูงขึ้นตามลำดับ เพราะด้วยการที่เศรษฐกิจที่กำลังถดถอย เป็นโอกาสทำกำไรของกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงอยู่ในการลงทุน  ทำให้ช่องว่างทางชนชั้นนั้นถ่างขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนด้วยการที่มีทรัพย์สินมาก ทำให้สินค้าที่เป็นเชิง Luxury ทั้งหลายยังสามารถสร้างโอกาสต่อไปได้นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าที่เกิดใหม่ที่สามารถสร้าง Positioning ที่เป็นสินค้าและบริการแบรนด์หรูได้ขึ้นมา เราจะเห็นได้จากการที่กลุ่มคนที่มีเงินในต่างประเทศที่ไหลทะลักเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนจีนที่เข้ามาทำอสังหาริมทรัพย์ หรือหาที่ส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนดี ๆ ในประเทศไทย หรือกลุ่มคนต่างชาติที่หาซื้อสินค้าและบริการหรู ๆ ในประเทศไทยกลับไปขายให้กลุ่มชนชั้นนำในประเทศตัวเอง

3. Green Ethics : นอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย กลุ่มที่เติบโตขึ้นมาและมีการใช้จ่ายเยอะขึ้นคือกลุ่ม Gen Z ที่เพิ่งเริ่มทำงาน ด้วยการที่กลุ่มนี้มองเรื่องชีวิตตัวเองเป็นหลัก ทำให้ยอมจ่ายกับเรื่องที่จะสร้างความสบายให้ตัวเอง และสนใจในกระแสที่จะเป็นประเด็นในการปฏิวัติสังคมขึ้นมา ทำให้ยอมจ่ายกับสินค้าและบริการที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องการปฏิวัติต่าง ๆ ขึ้นมาซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นคือเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้สนใจที่จะสนับสนุนได้ โดยเฉพาะ สินค้าที่มีความยั่งยืนในด้านต่างๆ หรือสินค้าที่สนับสนุนการช่วยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ขึ้นมา เพราะกลุ่มคน Gen Z นี้มองว่า โลกนั้นคือทรัพยากรที่อนาคตต้องใช้ร่วมกัน ถ้าใช้หมดในวันนี้ อนาคตจะไม่มีเหลือ และเพื่ออนาคตของตัวเองและลูกหลานจึงต้องสนับสนุนแบรนด์ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น

4. Brand Well Being : ในทางเดียวกันที่กลุ่ม Gen Z เติบโตขึ้นมา กลุ่มคนที่อายุเพิ่มมากขึ้น หรือคนทำงานที่ผ่านการทำงานหนักมา ก็เริ่มมองหาความสมดุลในชีวิตต่าง ๆ โดยคนในตอนนี้มองว่าเราไม่ควรทำงานเพื่อเอาเงินไปซ่อมสุขภาพ แต่งานเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิต ดังนั้นจงดูแลสุขภาพให้ดี ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพร่างกายที่ต้องดูแล แต่เป็นทั้งเรื่องจิตใจ และความสัมพันธ์ในเชิงสังคมต่าง ๆ ด้วย ผู้บริโภคในยุคนี้มองหาแบรนด์ที่จะมาช่วยทำให้ตอบสนองความต้องการทางสมดุลชีวิตนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะพวกแบรนด์ที่ช่วยในเรื่อง Leisure ในการผ่อนคลายทั้งหลาย หรือ Lifestyle ที่จะเปลี่ยนสมดุลชีวิตขึ้นมา

5. Human-Centric Brand : ด้วยการอะไรก็เป็น AI และ AI หนัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าไปใน Call Center แล้วเจอหุ่นยนต์ทำหน้าที่แทน หรือมีการใช้ AI ในการโทรมานำเสนอโปรโมชั่นแบรนด์ต่าง ๆ หรือการเข้าไปปรึกษา ถามข้อมูลแล้วเจอ AI ทำให้ผู้บริโภคอยากจะหลีกเลี่ยง AI เพราะการที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคกำลังมองหาอยู่ได้ ผู้บริโภคในปีนี้จะมองหาแบรนด์ที่มีความเป็นมนุษย์ที่จะปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เพราะด้วยความเป็นมนุษย์ที่อยากจะเข้าสังคม แบ่งปันประสบการณ์ คำแนะนำ คุณค่าของตัวเองขึ้นมา ทำให้ ความเป็นมนุษย์นี้จะกลายเป็นหัวใจหลักสำคัญของแบรนด์อย่างมากในปี 2024 นี้


  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ