10 วิธี สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งระดับหัวหน้า และพนักงาน

  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-494376385-700

ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือหัวหน้าทีม นอกจากจะต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องงานแล้ว อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ “พนักงาน” ฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วง ทว่า เป็นธรรมดาของพนักงาน รวมถึงตัวคุณเองด้วย ที่เคยมีวันขี้เกียจ ไม่อยากมาทำงาน ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน สมองไม่แล่น ฯลฯ หน้าที่ของคุณต้องกระตุ้นให้พวกเขามีความสุขกับการทำงาน

ก่อนอื่นมาดูกันว่าในระดับผู้บริหาร จะสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้อย่างไร

1. ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร เหมือนเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เรียกง่ายๆ ว่าเหมือนเป็นเจ้าของด้วย

2. มีความโปร่งใส ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ปกปิดในเรื่องที่ควรจะเปิดเผย อาทิ ข่าวสารภายในองค์กร และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆ

3. อย่ากลัวที่จะให้พวกเขาได้ทำงานใหม่ๆ ถ้าอยากให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง นี่คือโอกาสที่เหมาะสมที่สุด

4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ มีความเท่าเทียมกัน ในที่ทำงานคุณอาจเป็นแค่หัวหน้าและลูกน้อง แต่นอกเวลางาน ทุกคนเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น

5. รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ทัศนคติที่มีต่อผู้บริหาร สภาพแวดล้อมการทำงาน งานที่รับผิดชอบ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ

ในส่วนของพนักงาน เราจะทำอย่างไรเพื่อให้การทำงานมีความสุขมากขึ้น

1. อย่างที่ทราบกันว่า ที่ออฟฟิสเราไม่ได้มาเพื่อทำงานอย่างเดียวเท่านั้น การได้เจอเพื่อนร่วมงานถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจดีๆ บางครั้งคุณอาจต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนร่วมงานบ้าง มีผลสำรวจระบุว่า การให้ความช่วยเหลือคนอื่นวันละ 10-30 นาที จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ทั้งนี้ ถ้าทำในเวลางาน อาจดูไม่ดีเท่าไร ลองใช้เวลาพักเที่ยง หรือหลังเลิกงานจะดีกว่า

2. เข้าร่วมโครงการ หรือการฝึกอบรมทักษะต่างๆ นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเอง และต่อยอดการทำงานต่อไป

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ในแต่ละวันคุณควรตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น-ยาว เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นมิชชั่นที่คุณต้องทำทุกวัน เช่น วันนี้ต้องทำงานให้เสร็จกี่ชิ้น เตรียมเอกสารการประชุมให้เสร็จภายในกี่โมง เป็นต้น

4. ให้รางวัลตัวเอง และชื่นชมคนอื่น ในเวลาที่คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรให้รางวัลตัวเองง่ายๆ เช่น กินของอร่อยๆ ซื้อเสื้อสวยๆ สักตัว ฯลฯ และในเวลาที่คนอื่นทำดี ควรกล่าวชื่นชมด้วย เพราะคำชมของคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้พวกเขาได้

5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การมาทำงานในแต่ละวัน คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก แต่ยังมีคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีกมากมาย ซึ่งเพื่อนร่วมงานในวันนี้ อาจเป็นเพื่อนสนิทในอนาคต มีผลสำรวจระบุว่า มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 35%
Source


  • 1.3K
  •  
  •  
  •  
  •