อัปเดทล่าสุด Instagram มี Active User แตะ 600 ล้านคนต่อเดือนแล้ว

  • 187
  •  
  •  
  •  
  •  

instagram-app-icon-700

เมื่อ 6 เดือนก่อนหน้านี้ Instagram ได้ประกาศความสำเร็จของจำนวน Active User ที่มีมากถึง 500 ล้านคนต่อเดือน วันนี้ Instagram ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการมี Active User แตะ 600 ล้านคนต่อเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Facebook ผู้เป็นบริษัทแม่ของ Instagram ได้เปิดเผยข้อมูลการเติบโตของ Instagram ดังนี้

• 6 ตุลาคม 2010: ก่อตั้ง Instagram
• 21 ธันวาคม 2010 : มี Active User 1 ล้านคน
• 26 กันยายน 2011: มี Active User 10 ล้านคน
• 9 เมษายน 2012: มี Active User 30 ล้านคน
• 6 พฤศจิกายน 2012: มี Active User 80 ล้านคน
• 26 กุมภาพันธ์ 2013: มี Active User 100 ล้านคน
• 25 มีนาคม 2014: มี Active User 200 ล้านคน
• 10 ธันวาคม 2014: มี Active User 300 ล้านคน
• 22 กันยายน 2015: มี Active User 400 ล้านคน
• 21 มิถุนายน 2016: มี Active User 500 ล้านคน
• 15 ธันวาคม 2016: มี Active User 600 ล้านคน

 

Source


  • 187
  •  
  •  
  •  
  •