ประสบการณ์ตรงของ 2 ผู้บริหารจาก SCG, KBTG กับการเข้าคอร์สที่ Silicon Valley

  • 658
  •  
  •  
  •  
  •  

2 ผู้บริหารระดับสูงจาก SCG และ KBTG เปิดอุปสรรคและความท้าทายของ Digital Disruption พร้อมเผยประสบการณ์จากการเข้าคอร์สโดยตรงเรื่อง Transformation ที่มหาวิทยาลัย Stanford และ Silicon Valley

Transformation ต้องเริ่มจาก Top Down ถึงจะสำเร็จ
สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่เพียงแค่การลงทุนในเทคโนโลยี แต่เป็นการลงทุนในเรื่องของความรู้ เพราะในเวลาที่ล้มเหลว ความเสียหายจะมีมูลค่าสูงกว่าการซื้อความรู้ที่จะทำอย่างไรไม่ให้ล้มเหลว
ตระหนัก ยอมรับ เรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง หัวใจสำคัญของการอยู่รอดในยุค Disruption

ขอขอบคุณ

คุณบรรณ เกษมทรัพย์
Managing Director, SCG Trading

คุณอาร์ท อภิรัตน์ หวานชะเอม
Principal Visionary Architect, Kasikorn Business -Technology Group (KBTG)

และ SEAC ผู้นำหลักสูตร Transformation จาก Silicon Valley สู่องค์กรชั้นนำและผู้บริหารไทย

#SiliconValley #StanfordUniversity #LDW #สัมภาษณ์พิเศษ #KBTG #SCG #SEAC #ExecutiveProgram
#CEO #Transformation


  • 658
  •  
  •  
  •  
  •