4 เทรนด์ดิจิทัลห้ามพลาดในไทย จาก ‘กรุ๊ปเอ็ม’ ผ่าน Thailand Digital Playbook 20-21

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้สรุปภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 20-21 ซึ่งนำเสนอติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้มีเนื้อหาน่าสนใจใน 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาดิจิทัลไทย , พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป , การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย , บทสรุปและคำแนะนำสำหรับนักการตลาด

ส่วนที่ 1 The Covid-19 Pandemic; Past, Present, And Future

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาดิจิทัลไทยนั้น จะเห็นได้ว่า การใช้งบของแบรนด์บนสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม (Offline Media) ตกลงไปถึง 17.2% ขณะที่การใช้งบโฆษณาบน ‘สื่อดิจิทัล’ กลับมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสังคมโซเชียลอย่าง ‘เฟซบุ๊ก’ และเสิร์ชเอนจินอย่าง ‘กูเกิล’ คือส่วนสำคัญที่ช่วยพยุงการเติบโตของสื่อดิจิทัล

ส่วนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น อย่างเช่น แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ที่มีการสร้างสื่อสังคมโซเชียลของตัวเอง เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคใช้เวลาอยู่ในแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 Consumer Behaviours Changed

ผู้บริโภคเปลี่ยนไปพึ่งพาโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและเรื่องการใช้จ่าย มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น การล็อคดาวน์ ส่งผลให้สื่อดิจิทัลได้กลายมาเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่ต้องออกจากบ้าน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหนทางในการสร้างรายได้เสริมเพื่อความอยู่รอด

ส่วนที่ 3 Know Your Consumers

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตอนนี้ความท้าทายของแบรนด์และนักการตลาดไม่ได้อยู่ที่การสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น นักการตลาดจะต้องสร้างข้อได้เปรียบให้แก่ธุรกิจผ่านความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงผ่านข้อมูลและเทคโนโลยี ซึ่งการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสามารถช่วยให้นักการตลาดวิเคราะห์และระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้วยความรวดเร็ว

ส่วนที่ 4 Key Takeaway บทสรุปและคำแนะนำสำหรับนักการตลาด

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นเพื่อแย่งชิงผู้บริโภคที่มีกำลังในการใช้จ่ายไม่มากเท่าเดิม แบรนด์จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่สามารถจบการขายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปรับตั วเพื่อหาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วอย่างการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและ Key Opinion Leaders (KOL) ที่เชื่อถือได้

รวมถึงการนำข้อมูลที่มีวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดผ่านการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการสร้างแบรนด์จะไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างการรับรู้อีกต่อไป แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้บริโภค

สำหรับ Thailand Digital Playbook 20-21 เป็นหนังสือที่ได้ทำการรวบรวมและประมวลผลงานวิจัยของกรุ๊ปเอ็ม และพันธมิตรสื่อในประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค ในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊กให้แก่ลูกค้าของมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ เอ็มซิกส์ มิ้นท์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยในครั้งนี้ทาง กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการเจาะลึกถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการปรับตัวของอุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการทำความเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีการใช้สื่อ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่าน Thailand Digital Playbook 20-21 (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่เว็บไซต์ของ https://www.groupmthailand.com/insightm/home/view/thailand_digital_playbook_2021

 

 

 


  • 21
  •  
  •  
  •  
  •