วัดชีพจรอุตสาหกรรม ‘โฆษณา’ เดือน พ.ย. 63 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

 • 396
 •  
 •  
 •  
 •  

 

จับสัญญาณอุตสาหกรรมโฆษณาไทยยังไม่มีทีท่าฟื้น โดยล่าสุด ‘เอจีบีนีลเส็น ประเทศไทย’ ได้รายงานมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2563 พบว่า ลดลง -15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 96,012 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤศจิกายน ลดลง –11%

เมื่อเจาะลึกเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 9,940 ล้านบาท แบ่งเป็น

สื่อทีวี 6,075 ล้านบาท ลดลง -6%

สื่อดิจิทัล 1,685 ล้านบาท ลดลง -4%

สื่อกลางแจ้งและเคลื่อนที่ 1,032 ล้านบาท ลดลง -16%

สื่อในโรงภาพยนตร์ 413 ล้านบาท ลดลง -41%

สื่อสิ่งพิมพ์ 351 ล้านบาท ลดลง -24%

สื่อวิทยุ 308 ล้านบาท ลดลง -32%

สื่อ In-store ล้านบาท 75 ลดลง -7%

ส่วนแบรนด์ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้แก่

 1. 29 Shopping ใช้ไป 138.58 ล้านบาท
 2. Coke ใช้ไป 113.42 ล้านบาท
 3. Nescafe ใช้ไป 113.40 ล้านบาท
 4. RS Mall ใช้ไป 102.88 ล้านบาท
 5. Sunsilk ใช้ไป 86.77 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณาช่วงมกราคม – พฤศจิกายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้มากขึ้น ไดแก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสําอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 13,765 ล้านบาท โดยใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น +3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 15,065 ล้านบาท ลดลง -10% , กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 11,226 ล้านบาท ลดลง -8% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 5,692 ล้านบาท ลดลง -35%

ส่วนบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1  UNILEVER (THAI) HOLDINGS มูลค่า 4,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +46%

อันดับ 2 NESTLE(THAI) มูลค่า 2,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +41%

อันดับ 3 PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 2,113 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -9%

 


 • 396
 •  
 •  
 •  
 •